موضوعات = تفسیر
تحلیل و بررسی آراء مفسران درباره «وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا»

دوره 20، شماره 38، اسفند 1402، صفحه 27-54

10.30513/qd.2023.4619.2011

حسین براتی؛ حسن نقی‌زاده؛ سهیلا پیروزفر


تحلیل اجتماعیِ تأثیر کنش‌های اخلاقی بر پیشرفت اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 29-54

10.30513/qd.2023.4432.1969

سیدعلی‌نقی ایازی (نویسنده مسئول)؛ سیدمحمود مرویان حسینی


نظریه حرمت دفعی خمر از نگاه قرآن و روایات

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 55-92

10.30513/qd.2022.3284.1687

یعقوب برزگر شانی (نویسنده مسئول)؛ سیدمحمد نقیب؛ مهدی داوری


ظرفیت‌سنجی تفسیر موضوعی در تولید علوم انسانی اسلامی

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 93-120

10.30513/qd.2022.2935.1614

سیدمازیار حسینی (نویسنده مسئول)؛ ابوالفضل خوش‌منش


فرهنگ مقاومت و فرایند مهندسی آن در جامعه بر اساس آموزه‌های قرآن کریم

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 181-211

10.30513/qd.2022.2702.1562

حسین شاهبازپور (نویسنده مسئول)؛ زهره اخوان مقدم؛ مهدی محمودی


تحلیل تفسیری فقهی شرطیت خوف نوعی در حرمت القاء در آیه تهلکه

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 213-237

10.30513/qd.2022.3089.1642

محمدحسن قاسمی (نویسنده مسئول)؛ محمد امامی؛ مژگان ضیائی


فرایند گذار از نبوت‌انکاری به نبوت‌باوری در سیر نزول قرآن

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 239-268

10.30513/qd.2022.3600.1776

نرگس قاسمی فیروزآبادی (نویسنده مسئول)؛ سیده وحیده رحیمی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


ارزیابی نظریات مفسران پیرامون «لسان عربیّ مبین» در قرآن کریم

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 293-314

10.30513/qd.2022.3594.1774

احمد کریمی؛ نرگس بزرگخو (نویسنده مسئول)


تشخیص نقش معنوی مضاف‌الیه در مصدرهای مضاف به فاعل یا مفعول و ترجمه فارسی آن در قرآن کریم

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 315-339

10.30513/qd.2022.3495.1747

محمد رضا مزرعی فراهانی؛ عباس اسمعیلی‌زاده (نویسنده مسئول)؛ مرتضی ایروانی نجفی


پژوهشی درباره وقف در قرآن (مطالعه موردی آیات «بِرّ» و «قرض حسن»)

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 3-24

10.30513/qd.2021.2904.1606

سیدمحمدصادق موسوی (نویسنده مسئول)؛ محمدعلی رضایی اصفهانی؛ محمدابراهیم روشن ضمیر


بررسی تحلیلی آراء مفسران فریقین در مورد آیۀ «لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ» (انبیاء/ 23)

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 267-290

10.30513/qd.2022.3522.1753

علیرضا طبیبی (نویسنده مسئول)؛ ایوب امرائی؛ خدیجه فریادرس؛ ابوالفضل صفری


واکاوی تأثیر نعمت‌شناسی بر هیجان‌های مثبت از منظر قرآن کریم

دوره 19، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 3-31

10.30513/qd.2021.2853.1596

دادمحمد امیری؛ جلیل عابدی؛ سید محمود مرویان حسینی


نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 55-80

10.30513/qd.2019.280

جواد ایروانی؛ محمد امامی


نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 155-180

عزیز خالقی بایگی؛ مصطفی رجائی پور؛ حسین احمری


نقد رویکرد نصر حامد ابوزید در تفسیر علمی بر اساس دیدگاه آیةاللّه معرفت

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 233-258

حسین علوی مهر؛ عبداله جبرئیلی جلودار


مبانی و روش‌های تفسیری و نقش آن در تبیین مفهوم توحید

دوره 16، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 115-140

حمید ایماندار؛ حامد مصطفوی فرد


آرمان‌گرایی در عین واقع‌گرایی از منظر قرآن

دوره 16، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 175-198

10.30513/qd.2019.178

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ علی عربی آیسک