اخبار و اعلانات

نشریات مصوب جهت نشر در آینده

بر اساس دستور رئیس محترم دانشگاه نشریات زیر در مرحله پیگیری و دریافت مجوز لازم جهت نشر قرار گرفت. 1. آموزه های اقتصاد اسلامی 2. آفاق الأدب الإسلامی

مطالعه بیشتر