اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1116
تعداد پذیرش 55
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1007
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 762

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 265
تعداد مشاهده مقاله 37549
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21237
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 234 روز
درصد پذیرش 5 %