اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1334
تعداد پذیرش 63
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1212
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 920

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 275
تعداد مشاهده مقاله 174239
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 32102
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 228 روز
درصد پذیرش 5 %