اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 977
تعداد پذیرش 47
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 885
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 677

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 250
تعداد مشاهده مقاله 25352
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17298
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 222 روز
درصد پذیرش 5 %