اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 766
تعداد پذیرش 33
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 666
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 513

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 231
تعداد مشاهده مقاله 16370
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13021
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 226 روز
درصد پذیرش 4 %