اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 571
تعداد پذیرش 20
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 488
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 383

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 218
تعداد مشاهده مقاله 11133
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9867
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 214 روز
درصد پذیرش 4 %