اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1058
تعداد پذیرش 49
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 961
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 733

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 256
تعداد مشاهده مقاله 34169
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19481
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 226 روز
درصد پذیرش 5 %