اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 482
تعداد پذیرش 20
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 413
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 313

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 204
تعداد مشاهده مقاله 8364
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8101
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 214 روز
درصد پذیرش 4 %