اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1389
تعداد پذیرش 63
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1261
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 954

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 278
تعداد مشاهده مقاله 182499
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 38678
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 228 روز
درصد پذیرش 5 %