تعداد دوره‌ها: 12

تعداد شماره‌ها: 23

تعداد مقالات: 250

تعداد مقالات ارسال شده: 1,334

تعداد مقالات پذیرفته شده: 63

تعداد مقالات رد شده: 1,212

درصد پذیرش: 5

تعداد مشاهده مقاله: 170,937

اطلاعیه مهم:

چنانچه پس از انجام ثبت‌نام اولیه در سامانه و یا بازنشانی رمز در صورت فراموشی، با پیغام خطای ارسال ایمیل مواجه شدید و رمز ورود به ایمیل شخصی‌تان ارسال نشد، با ذکر نام مجله از طریق ایمیل ارتباطیِ (razaviunmag@gmail.com) به کارشناسان اطلاع دهید تا اطلاعات ورود برایتان ارسال شود.

این نشریه مقالات پژوهشی را چاپ می نماید.

(تصویر پروانه انتشار) (تصویر رتبه علمی)

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

هزینه های جاری نشریه، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأمین می شود.

راهنمای ثبت نام نویسندگان در سامانه در لینک زیر http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_222.html


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1401(ب- 743 امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/ چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  آزاد - رایگان (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله              ارسال مقاله در مرحله اول بدون هزینه است و نویسندگان محترم می بایست مبلغ 2000000ریال  برای ارسال مقاله به مرحله داوری و مبلغ 7000000 ریال در مرحله چاپ مقاله پرداخت نمایند.

  همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور  و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 1-372 

نظریه حرمت دفعی خمر از نگاه قرآن و روایات

صفحه 55-92

10.30513/qd.2022.3284.1687

یعقوب برزگر شانی (نویسنده مسئول)؛ سیدمحمد نقیب؛ مهدی داوری


استنتاج شیوه‌های تربیت دینی در حوزه اعتقادات از طریق ماهیت دین در قرآن کریم

صفحه 153-180

10.30513/qd.2022.3563.1768

مهرناز دنبلی؛ خسرو باقری نوع‌پرست (نویسنده مسئول)؛ سیدمحسن میرباقری؛ محمود عبایی کوپایی


فرایند گذار از نبوت‌انکاری به نبوت‌باوری در سیر نزول قرآن

صفحه 239-268

10.30513/qd.2022.3600.1776

نرگس قاسمی فیروزآبادی (نویسنده مسئول)؛ سیده وحیده رحیمی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


تشخیص نقش معنوی مضاف‌الیه در مصدرهای مضاف به فاعل یا مفعول و ترجمه فارسی آن در قرآن کریم

صفحه 315-339

10.30513/qd.2022.3495.1747

محمد رضا مزرعی فراهانی؛ عباس اسمعیلی‌زاده (نویسنده مسئول)؛ مرتضی ایروانی نجفی


ابر واژگان

نشریات مرتبط