تعداد دوره‌ها: 12

تعداد شماره‌ها: 24

تعداد مقالات: 251

تعداد مقالات ارسال شده: 1,397

تعداد مقالات پذیرفته شده: 63

تعداد مقالات رد شده: 1,266

درصد پذیرش: 5

تعداد مشاهده مقاله: 179,909

اطلاعیه مهم:

چنانچه پس از انجام ثبت‌نام اولیه در سامانه و یا بازنشانی رمز در صورت فراموشی،
با پیغام خطای ارسال ایمیل مواجه شدید و رمز ورود به ایمیل شخصی‌تان ارسال نشد،
با ذکر نام مجله از طریق ایمیل ارتباطیِ (razaviunmag@gmail.com)
به کارشناسان اطلاع دهید تا اطلاعات ورود برایتان ارسال شود.

 

این نشریه مقالات پژوهشی را چاپ می نماید.

(تصویر پروانه انتشار) (تصویر رتبه علمی)

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

هزینه های جاری نشریه، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأمین می شود.

راهنمای ثبت نام نویسندگان در سامانه در لینک زیر http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_222.html


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1401(ب- 743 امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/ چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  آزاد - رایگان (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله              ارسال مقاله در مرحله اول بدون هزینه است و نویسندگان محترم می بایست مبلغ 2000000ریال  برای ارسال مقاله به مرحله داوری و مبلغ 7000000 ریال در مرحله چاپ مقاله پرداخت نمایند.

  همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور  و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 20، شماره 38، اسفند 1402، صفحه 1-348 

مبانی و ادله قرآنی داوری

صفحه 265-296

10.30513/qd.2023.4437.1970

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ علی جعفری؛ علی‌محمد حکیمیان


ابر واژگان

نشریات مرتبط