تعداد دوره‌ها: 11

تعداد شماره‌ها: 22

تعداد مقالات: 243

تعداد مقالات ارسال شده: 1,162

تعداد مقالات پذیرفته شده: 55

تعداد مقالات رد شده: 1,039

درصد پذیرش: 5

تعداد مشاهده مقاله: 38,131

این نشریه مقالات پژوهشی را چاپ می نماید.

(تصویر پروانه انتشار) (تصویر رتبه علمی)

 نویسندگان محترم حتما باید (فرم تعهدنامه) و (فرم تعارض منافع) را در زمان ارسال مقاله تکمیل نمایند.
به مقالات پذیرفته شده کد شناسه DOI تعلق خواهد گرفت.

هزینه های جاری نشریه، توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی تأمین می شود.

راهنمای ثبت نام نویسندگان در سامانه در لینک زیر http://fa.help.ju.sinaweb.net/hlp_222.html


نوع اعتبار                        علمی - پژوهشی (وزارت علوم) رتبه سال 1400(ب- 743 امتیاز)

توالی انتشار                    دو فصلنامه/ چاپی / الکترونیکی غیر برخط

زبان نشریه                      فارسی (چکیده: انگلیسی و عربی)

نوع دسترسی                  آزاد - رایگان (تمام متن)

هزینه چاپ مقاله            مطابق آیین نامه وزارت علوم (1401) مبلغ 8000000 ریال در مرحله چاپ مقاله

  همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه، پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور  و نیز سامانه همانندجویی ایرانداک مشابهت یابی می شوند.

شماره جاری: دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 1-316 

مقاله پژوهشی

پژوهشی درباره وقف در قرآن (مطالعه موردی آیات «بِرّ» و «قرض حسن»)

صفحه 3-24

10.30513/qd.2021.2904.1606

سیدمحمدصادق موسوی (نویسنده مسئول)؛ محمدعلی رضایی اصفهانی؛ محمدابراهیم روشن ضمیر


واکاوی قدرت نرم قرآن به مثابه گونه‌ای از اعجاز

صفحه 75-98

10.30513/qd.2021.779.1167

زهرا ابراهیمی محمدیه؛ سیدمحمدعلی ایازی (نویسنده مسئول)؛ جعفر نکونام


نقد شخصیت‌پردازی ساره در برابر هاجر و مهاجرت به حجاز

صفحه 121-142

10.30513/qd.2021.2399.1481

مریم رستگار؛ علی پیرهادی؛ ولی اله نقی‌پورفر (نویسنده مسئول)


تبیین ضرورت و چرایی توکل به خداوند متعال بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم

صفحه 143-172

10.30513/qd.2021.1367

معصومةالسادات سعیدی حسینی؛ فتحیه فتاحی‌زاده (نویسنده مسئول)؛ محمد عترت‌دوست


عوامل پیدایش دو پدیدۀ «ما تأخّر حکمه عن نزوله» و «ما تأخّر نزوله عن حکمه»

صفحه 193-216

10.30513/qd.2021.2246.1456

محمدعلی حیدری مزرعه آخوند (نویسنده مسئول)؛ بمانعلی دهقان منگابادی


واکاوی مدارک قاعده جَبّ با تأکید بر تفسیر تسنیم

صفحه 241-265

10.30513/qd.2022.2879.1600

علی زنگنه ابراهیمی؛ غلامرضا رئیسیان (نویسنده مسئول)؛ عباس اسماعیلی زاده


ابر واژگان

نشریات مرتبط