موضوعات = تفسیر
تحلیل و بررسی آراء مفسران درباره «وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیمَ مَثَلًا»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.30513/qd.2023.4619.2011

حسین براتی؛ حسن نقی زاده؛ سهیلا پیروز فر


پاسخ به شبهه اسارت زن در دست مرد و تجویز رابطه زناشویی با کنیز شوهردار در قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.30513/qd.2023.5167.2133

جواد ایروانی؛ رضا حق پناه


تحلیل انتقادی شبهات کتاب«نگاهی نقادانه به مبانی نظری نبوت» پیرامون زبان‌ قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.30513/qd.2023.5379.2202

حمید قربان پور؛ حسین جدی


تحلیل اجتماعیِ تأثیر کنش‌های اخلاقی بر پیشرفت اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 29-54

10.30513/qd.2023.4432.1969

سیدعلی‌نقی ایازی (نویسنده مسئول)؛ سیدمحمود مرویان حسینی


نظریه حرمت دفعی خمر از نگاه قرآن و روایات

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 55-92

10.30513/qd.2022.3284.1687

یعقوب برزگر شانی (نویسنده مسئول)؛ سیدمحمد نقیب؛ مهدی داوری


ظرفیت‌سنجی تفسیر موضوعی در تولید علوم انسانی اسلامی

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 93-120

10.30513/qd.2022.2935.1614

سیدمازیار حسینی (نویسنده مسئول)؛ ابوالفضل خوش‌منش


فرهنگ مقاومت و فرایند مهندسی آن در جامعه بر اساس آموزه‌های قرآن کریم

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 181-211

10.30513/qd.2022.2702.1562

حسین شاهبازپور (نویسنده مسئول)؛ زهره اخوان مقدم؛ مهدی محمودی


تحلیل تفسیری فقهی شرطیت خوف نوعی در حرمت القاء در آیه تهلکه

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 213-237

10.30513/qd.2022.3089.1642

محمدحسن قاسمی (نویسنده مسئول)؛ محمد امامی؛ مژگان ضیائی


فرایند گذار از نبوت‌انکاری به نبوت‌باوری در سیر نزول قرآن

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 239-268

10.30513/qd.2022.3600.1776

نرگس قاسمی فیروزآبادی (نویسنده مسئول)؛ سیده وحیده رحیمی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


ارزیابی نظریات مفسران پیرامون «لسان عربیّ مبین» در قرآن کریم

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 293-314

10.30513/qd.2022.3594.1774

احمد کریمی؛ نرگس بزرگخو (نویسنده مسئول)


تشخیص نقش معنوی مضاف‌الیه در مصدرهای مضاف به فاعل یا مفعول و ترجمه فارسی آن در قرآن کریم

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 315-339

10.30513/qd.2022.3495.1747

محمد رضا مزرعی فراهانی؛ عباس اسمعیلی‌زاده (نویسنده مسئول)؛ مرتضی ایروانی نجفی


پژوهشی درباره وقف در قرآن (مطالعه موردی آیات «بِرّ» و «قرض حسن»)

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 3-24

10.30513/qd.2021.2904.1606

سیدمحمدصادق موسوی (نویسنده مسئول)؛ محمدعلی رضایی اصفهانی؛ محمدابراهیم روشن ضمیر


بررسی تحلیلی آراء مفسران فریقین در مورد آیۀ «لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ» (انبیاء/ 23)

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 267-290

10.30513/qd.2022.3522.1753

علیرضا طبیبی (نویسنده مسئول)؛ ایوب امرائی؛ خدیجه فریادرس؛ ابوالفضل صفری


واکاوی تأثیر نعمت‌شناسی بر هیجان‌های مثبت از منظر قرآن کریم

دوره 19، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 3-31

10.30513/qd.2021.2853.1596

دادمحمد امیری؛ جلیل عابدی؛ سید محمود مرویان حسینی


نقد و بررسی جبرگروی اقتصادی از دیدگاه قرآن

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 55-80

10.30513/qd.2019.280

جواد ایروانی؛ محمد امامی


نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 155-180

عزیز خالقی بایگی؛ مصطفی رجائی پور؛ حسین احمری


نقد رویکرد نصر حامد ابوزید در تفسیر علمی بر اساس دیدگاه آیةاللّه معرفت

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 233-258

حسین علوی مهر؛ عبداله جبرئیلی جلودار


مبانی و روش‌های تفسیری و نقش آن در تبیین مفهوم توحید

دوره 16، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 115-140

حمید ایماندار؛ حامد مصطفوی فرد


آرمان‌گرایی در عین واقع‌گرایی از منظر قرآن

دوره 16، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 175-198

10.30513/qd.2019.178

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ علی عربی آیسک


رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر(با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی)

دوره 16، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 251-276

10.30513/qd.2019.181

محمد امامی؛ مصطفی احمدی فر؛ فریدون عباسی