موضوعات = علوم قرآنی
تعداد مقالات: 24
1. واکاوی مدارک قاعده جَبّ با تاکید بر نگره تفسیر تسنیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.30513/qd.2022.2879.1600

علی زنگنه ابراهیمی


2. نماد و نقش آن در فرازمانی بودن قصه‌های قرآنی (مطالعه موردی داستان حضرت موسی علیه السلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1400

10.30513/qd.2021.3519.1752

حسن خرقانی؛ علی خیاط؛ محمد ظاهر قربانی


3. استنتاج شیوه ‏های تربیت دینی در حوزه اعتقادات از طریق ماهیت دین در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3563.1768

مهرناز دنبلی؛ خسرو باقری نوع پرست؛ سید محسن میرباقری؛ محمود عبایی کوپایی


4. الگوی مدیریت محیط سازمانی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی

دوره 19، شماره 35، بهار و تابستان 1401، صفحه 33-58

10.30513/qd.2021.1063.1224

مهدی زیرک؛ سیدجعفر علوی؛ حجت گوهری


5. محدوده چالش و تعامل با بیگانگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث

دوره 19، شماره 35، بهار و تابستان 1401، صفحه 135-158

10.30513/qd.2021.1863.1381

حسن بوژمهرانی؛ رضا کهساری؛ جواد ایروانی؛ علیرضا صابریان


6. تبیین روشمند و علمی بودن «بی‌تأثیری اختلاف قرائات بر تحریف قرآن» از دیدگاه استاد معرفت

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 259-284

عبدالکریم بهجت پور؛ علیرضا محمدی فرد


7. نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعة احرف»

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 285-312

داوود خلوصی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروز فر


8. بایسته‌های مدیریتی در تبلیغ راهبردیِ کل‌نگراز منظر قرآن کریم

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-58

10.30513/qd.2019.171

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ محمدهادی مفتح؛ نعمت الله فیروزی


9. بررسی مقایسه‌ای انجیل کودکی با قرآن کریم

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 223-250

علی ملا کاظمی؛ سیدکمال معتمد شریعتی


11. گونه‌شناسی توجیه قرائات شاذ در «المحتسب» ابن جنّی

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 179-202

مرتضی ایروانی نجفی؛ مرتضی سلمان نژاد


12. نقش ریشه‌شناسی و سیاق در فهم آیات متشابه لفظی

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-54

بی بی زینب حسینی؛ حسین قائمی اصل؛ کلثوم افضلی


13. کاوشی در پدیدۀ تکرار و تعدّد نزول

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 211-236

منصور پهلوان؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ محمدرضا اشتری رکن آباد


14. نیاز به تفسیر قرآن به قرآن،ذاتی یا عرضی

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 191-210

جعفر نکونام؛ زکیه جوانمردزاده


15. نقد و بررسی روش آماری در تاریخ‌گذاری قرآن

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 185-206

منصور پهلوان؛ ابراهیم اقبال؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند


16. پیامدهای اندیشه‌های اخباریان در حوزۀ پژوهش‌های قرآنی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 171-190

محمد شریفی؛ محمدرضا شاهرودی


17. بررسی اعتبار سبب نزول و سیاق و تعامل و تعارض آن دو در تفسیر

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 3-26

علی اکبر بابایی؛ رحیم حاصلی ایرانشاهی


18. واکاوی روایات شیعی در ترتیب نزولی بودن مصحف امام علی

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-30

محمدعلی تجری؛ محدثه مقیمی نژاد داورانی


19. رهیافتی به تعریف «وجوه» و «نظائر» از دیدگاه قرآن‌پژوهان

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 89-110

علی تمسکی بیدگلی؛ سیدعلی اکبر ربیع نتاج؛ سیدمحسن موسوی


20. میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 163-190

محسن رجبی قدسی؛ سیدکاظم طباطبائی پور؛ مرتضی ایروانی نجفی


21. رویکرد شیخ طوسی نسبت به پیشینیان در مسئلۀ روایات تأویلی در حق اهل بیت

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 103-128

شادی نفیسی؛ مریم ولایتی


22. نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-130

حسن خرقانی؛ سیدعلی هاشمی


23. جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقان

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 179-206

محمدعلی رضایی کرمانی؛ علی اسدی؛ مهدی جلالی؛ محمد مولوی