موضوعات = علوم قرآنی
ابهام، ایهام و رازآفرینی در سوره یوسف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.30513/qd.2023.5213.2164

اباذر کافی موسوی


راه‌های تبیین مجملات قرآنی از نگاه اصولیان و قرآن‌پژوهان

دوره 20، شماره 38، اسفند 1402، صفحه 77-102

10.30513/qd.2022.4675.2025

حسن خرقانی؛ سیدمحمود مرویان حسینی؛ حمزه قویدل


نقد و بررسی تعامل فریقین با روایات فضایل سُوَر بر اساس قاعده تسامح در ادلّه سنن

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 121-151

10.30513/qd.2022.3527.1755

سیدعلی دلبری (نویسنده مسئول)؛ البرز محقق گرفمی


استنتاج شیوه‌های تربیت دینی در حوزه اعتقادات از طریق ماهیت دین در قرآن کریم

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 153-180

10.30513/qd.2022.3563.1768

مهرناز دنبلی؛ خسرو باقری نوع‌پرست (نویسنده مسئول)؛ سیدمحسن میرباقری؛ محمود عبایی کوپایی


نماد و نقش آن در فرازمانی بودن قصه‌های قرآنی (مطالعه موردی داستان حضرت موسی (علیه السلام))

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 99-119

10.30513/qd.2021.3519.1752

حسن خرقانی (نویسنده مسئول)؛ علی خیاط؛ محمدظاهر قربانی


واکاوی مدارک قاعده جَبّ با تأکید بر تفسیر تسنیم

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 241-265

10.30513/qd.2022.2879.1600

علی زنگنه ابراهیمی؛ غلامرضا رئیسیان (نویسنده مسئول)؛ عباس اسماعیلی زاده


الگوی مدیریت محیط سازمانی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی

دوره 19، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 33-58

10.30513/qd.2021.1063.1224

مهدی زیرک؛ سیدجعفر علوی؛ حجت گوهری


محدوده چالش و تعامل با بیگانگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث

دوره 19، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 135-158

10.30513/qd.2021.1863.1381

حسن بوژمهرانی؛ رضا کهساری؛ جواد ایروانی؛ علیرضا صابریان


نگاهی نو و تحلیلی به روایات «سبعة احرف»

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 285-312

داوود خلوصی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروز فر


بایسته‌های مدیریتی در تبلیغ راهبردیِ کل‌نگراز منظر قرآن کریم

دوره 16، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 31-58

10.30513/qd.2019.171

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ محمدهادی مفتح؛ نعمت الله فیروزی


بررسی مقایسه‌ای انجیل کودکی با قرآن کریم

دوره 16، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 223-250

علی ملا کاظمی؛ سیدکمال معتمد شریعتی


گونه‌شناسی توجیه قرائات شاذ در «المحتسب» ابن جنّی

دوره 15، شماره 28، بهمن 1397، صفحه 179-202

مرتضی ایروانی نجفی؛ مرتضی سلمان نژاد


نقش ریشه‌شناسی و سیاق در فهم آیات متشابه لفظی

دوره 15، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 31-54

بی بی زینب حسینی؛ حسین قائمی اصل؛ کلثوم افضلی


کاوشی در پدیدۀ تکرار و تعدّد نزول

دوره 15، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 211-236

منصور پهلوان؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ محمدرضا اشتری رکن آباد


نیاز به تفسیر قرآن به قرآن،ذاتی یا عرضی

دوره 14، شماره 25، خرداد 1396، صفحه 191-210

جعفر نکونام؛ زکیه جوانمردزاده


نقد و بررسی روش آماری در تاریخ‌گذاری قرآن

دوره 13، شماره 24، دی 1395، صفحه 185-206

منصور پهلوان؛ ابراهیم اقبال؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند


پیامدهای اندیشه‌های اخباریان در حوزۀ پژوهش‌های قرآنی

دوره 13، شماره 23، خرداد 1395، صفحه 171-190

محمد شریفی؛ محمدرضا شاهرودی


بررسی اعتبار سبب نزول و سیاق و تعامل و تعارض آن دو در تفسیر

دوره 12، شماره 22، بهمن 1394، صفحه 3-26

علی اکبر بابایی؛ رحیم حاصلی ایرانشاهی


واکاوی روایات شیعی در ترتیب نزولی بودن مصحف امام علی

دوره 12، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 3-30

محمدعلی تجری؛ محدثه مقیمی نژاد داورانی


رهیافتی به تعریف «وجوه» و «نظائر» از دیدگاه قرآن‌پژوهان

دوره 12، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 89-110

علی تمسکی بیدگلی؛ سیدعلی اکبر ربیع نتاج؛ سیدمحسن موسوی


میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن

دوره 12، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 163-190

محسن رجبی قدسی؛ سیدکاظم طباطبائی پور؛ مرتضی ایروانی نجفی


نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن

دوره 11، شماره 19، خرداد 1393، صفحه 107-130

حسن خرقانی؛ سیدعلی هاشمی