محدوده چالش و تعامل با بیگانگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی

چکیده

گستردگی تعاملات اقتصادی بین کشورهای جهان، تأثیرپذیری فراوان اقتصاد از سیاست را موجب گشته و راه را برای اعمال فشار قدرت‌ها بر کشورهای غیرهمسو با خود هموار ساخته است. از سوی دیگر، تصریح بر رکن «برون‌نگری» در کنار «درون‌زایی» در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم تعامل با دیگر کشورها را برای تحقق این هدف نمایان می‌سازد. با توجه به این‌که تعاملات اقتصادی در عرصه بین‌المللی، متأثر از سیاست خارجی هر کشور است، این پرسش مطرح می‌شود که موازین و چارچوب‌های دقیق چالش و تعامل با دولت‌ها و جوامع بیگانه و غیرمسلمان مبتنی بر قرآن و سنت چیست؟ به‌ویژه این‌که در سیره رسول خدا (ص) نیز، هم چالش با مشرکان و مقاومت در برابر تحریم اقتصادی آنان مشاهده می‌شود و هم تعامل و توافق. این نوشتار، که به روش کتابخانه‌ای و شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است تلاش می‌کند ضمن ارائه دقیق محدوده و مرزهای چالش و تعامل، مبتنی بر معارف قرآن، به تحلیل سیره پیامبر(ص) در این‌باره بپردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد عناصر«دشمنی»،«سلطه‌طلبی»،«ولایت‌پذیری»(در متن تبیین شده) و «نرمش در برابر اصول و احکام اسلامی»، محدودیت‌های تعامل را مشخص می‌سازد و در غیر این صورت، مشروط به رعایت مصالح عمومی، دست حاکم اسلامی برای نرمش و تعامل باز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

محدوده چالش و تعامل با بیگانگان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث

نویسندگان [English]

  • reza kahsari 2
  • javad irvani 3
  • alir eza saberyan 2
2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سمنان
3 عضو هیئت علمی دانشگاه رضوی
چکیده [English]

گستردگی تعاملات اقتصادی بین کشورهای جهان، تأثیرپذیری فراوان اقتصاد از سیاست را موجب گشته و راه را برای اعمال فشار قدرت‌ها بر کشورهای غیرهمسو با خود هموار ساخته است. از سوی دیگر، تصریح بر رکن «برون‌نگری» در کنار «درون‌زایی» در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم تعامل با دیگر کشورها را برای تحقق این هدف نمایان می‌سازد. با توجه به این‌که تعاملات اقتصادی در عرصه بین‌المللی، متأثر از سیاست خارجی هر کشور است، این پرسش مطرح می‌شود که موازین و چارچوب‌های دقیق چالش و تعامل با دولت‌ها و جوامع بیگانه و غیرمسلمان مبتنی بر قرآن و سنت چیست؟ به‌ویژه این‌که در سیره رسول خدا (ص) نیز، هم چالش با مشرکان و مقاومت در برابر تحریم اقتصادی آنان مشاهده می‌شود و هم تعامل و توافق. این نوشتار، که به روش کتابخانه‌ای و شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است تلاش می‌کند ضمن ارائه دقیق محدوده و مرزهای چالش و تعامل، مبتنی بر معارف قرآن، به تحلیل سیره پیامبر(ص) در این‌باره بپردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد عناصر«دشمنی»،«سلطه‌طلبی»،«ولایت‌پذیری»(در متن تبیین شده) و «نرمش در برابر اصول و احکام اسلامی»، محدودیت‌های تعامل را مشخص می‌سازد و در غیر این صورت، مشروط به رعایت مصالح عمومی، دست حاکم اسلامی برای نرمش و تعامل باز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • اقتصاد
  • اقتصاد مقاومتی
  • چارچوب سیاست خارجی
  • چالش و تعامل با کفار