الگوی مدیریت محیط سازمانی با تکیه بر آموزه‌های قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه ایران

2 استادیار گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی

3 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش دانشگاه آزاد تربت حیدریه

چکیده

محیط زندگی بشر که روابط انسانی در آن شکل می‌گیرد، از عوامل تأثیرگذاری است که به لحاظ برخورداری از ویژگی‌های خاص در نحوه زندگی بشر از اهمیت به سزایی برخوردار است و می‌توان گفت که مدیریت محیط، مؤثرترین روش برای رسیدن به موفقیت سازمانی است. لذا در ادامه به بیان الگویی سه مرحله‌ای برای مدیریت محیط به نحو مطلوب و راهکارهای اجرایی می‌پردازیم که برخاسته از آموزه‌های قرآنی می‌باشد؛ چرا که به اعتقاد ما، قرآن برنامه‌ای کامل برای زندگی بشر است و اهمیت والایی در تبیین این عامل موفقیت دارد. این الگو شامل سه مرحلۀ انتخاب محیط، اصلاح و مراقبت از محیط و گسترش محیط می‌باشد. در مرحله اول، مدیر سعی می‌کند اجزای محیط را به بهترین نحو چینش نماید تا محیطی سالم ایجاد گردد. حال اگر این کار به درستی انجام نشد، مدیر تلاش خود را بر اصلاح آن متمرکز می‌کند و پس از آن به دنبال حفظ محیط سالم خود می‌باشد و در پایان پس از ثبات محیط، مدیر یک گام فراتر برمی‌دارد و سعی می‌کند تا محیط مناسب خود را گسترش دهد تا دیگر سازمان‌ها نیز در این فضای مناسب ادامه مسیر دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Management Model of Organizational Space Based on Quranic Doctrines

نویسندگان [English]

 • Mahdi Zirak 1
 • Sayyid Jafar Alavi 2
 • Hojjat Gohari 3
1 Assistant Professor at the Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Torbat Heydariyeh Branch, Iran
2 Assistant Professor at the Department of Jurisprudence and Principles of Razavi University of Islamic Sciences
3 PhD student in Educational Management
چکیده [English]

The human living environment in which human relationships are formed is one of the influential factors that is very important in terms of having special characteristics in human life and it can be said that environmental management is the most effective way to achieve organizational success. Therefore, we will express a three-step model in the following, for managing the environment in a desirable way and executive strategies that are based on Quranic doctrines, because we believe that the Qur'an is a complete plan for human life and has a high importance to this factor of success. This model consists of three stages: environment selection, reformation and protection of the environment (space, area) and expanding the environment, in the first step, the manager tries to arrange the parts of the environment in the best way to create a healthy environment, but if this is not done properly, the manager focuses his efforts on reforming it and then seeks to maintain his healthy environment (space) and at the end after the stability of the environment, the manager takes a step further and tries to expand his suitable environment, so that other organizations can continue in this appropriate space.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational space
 • Environment management
 • Islamic manager
 • Quranic doctrines
 1. الوانی، سیدمهدی، مدیریت عمومی، تهران، نی، 1367 ش.
 2. رابینز، استیفن، تئوری سازمان؛ ساختار و طرح سازمانی، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران، صفار، 1395 ش.
 3. رضائیان، علی، اصول مدیریت، تهران، سمت، 1393 ش.
 4. شفیعی، عباس، ابوطالب خدمتی، و علی‌آقا پیروز، رفتار سازمانی با رویکرد اسلامی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1385 ش.
 5. شکارچی فردویی، مهدی، روابط انسانی در مدیریت اسلامی، قم، زائر، 1392 ش.
 6. علوی، سیدجعفر، «روش‌های پیامبر اعظم‹ در مدیریت محیط‌های اجتماعی»، دوفصلنامه آموزه‌های قرآنی (مجله تخصصی الهیات و حقوق سابق)، شماره‌های 21ـ22، پاییز و زمستان 1385 ش.
 7. قرائتی، محسن، سیصد نکته در مدیریت اسلامی، چاپ دوم، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، 1388 ش.
 8. گروه پژوهشی علوم قرآن و حدیث، فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1387 ش.
 9. مقیمی، سیدمحمد، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، تهران، نگاه دانش، 1394 ش.