کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 34
1. اعجاز تاثیری جلوه ای از قدرت نرم در قتلی القرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.30513/qd.2021.779.1167

زهرا ابراهیمی محمدیه


2. بررسی شیوه های اقناع و مجاب سازی در قرآن کریم درباره ی موضوع قیامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.30513/qd.2021.230.1047

محمد هادی فلاحی؛ سحر مصلی نژاد؛ بهزاد مریدی


3. کاربست رویکرد «ساختار شناختی» در روشهای آموزشی قرآن در راستای یادگیری معنی دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.30513/qd.2021.387.1086

زهرا صفیان جوزدانی؛ رضا سعادت نیا


4. بررسی جایگاه نیازهای اولیه و اساسی انسان در آیات قرآن با نگاهی به نظریه یوهان گالتونگ در مقوله صلح و خشونت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.30513/qd.2021.664.1157

احمدعلی صاحب ناسی؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


5. بررسی تطبیقی خودکارآمدی از دیدگاه قرآن و روان‌شناسی

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 3-33

رضا شکرانی؛ وحید سلیمی؛ امیر قمرانی


6. الگوی مطلوب ارتباطات میان‌فرهنگی مستضعفان جهان از منظر قرآن کریم

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 63-94

محمدصادق نصراللهی؛ محمدرضا کوهکن


7. عوامل اثرگذار در روحیه استکباری فرعون با تأکید بر تفسیر الکاشف

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 119-142

غلامحسین کمیلی تخته‌جان؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ صاحبعلی اکبری


8. جایگاه عدالت رفتاری در رابطه انسان و محیط زیست از نگاه قرآن

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 219-238

علیرضا نوبری


9. موازنه حدود آزادی بیان در اسناد بین‌الملل و قرآن با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی (علیه‌السلام) و فرعون

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-100

محمدرضا بهادری؛ صاحبعلی اکبری؛ سیدکاظم طباطبائی پور


10. سلوک معنوی در قرآن

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 129-151

محمدمسعود سعیدی


11. نقد و بررسی انگاره مصلحت‌اندیشی قرآن در بیان خلاف واقع

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-128

مصطفی کریمی؛ حمیدرضا مقیمی اردکانی


12. معاونت و مشارکت در جرم در قرآن (با تأکید بر روش تفسیر حقوقی)

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 179-202

سیداحمد میرخلیلی؛ مرتضی مطهری فرد؛ مرتضی توکلی محمدی


13. خدای حاضر و پیوسته در آفرینش در نگاه قرآن و برهان

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-26

محمدباقر سعیدی روشن


14. گونه‌شناسی توجیه قرائات شاذ در «المحتسب» ابن جنّی

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 179-202

مرتضی ایروانی نجفی؛ مرتضی سلمان نژاد


15. تحلیل و بررسی تطبیقی مستندات قرآنی حکم حکومتی در آرای تفسیری امام خمینی و شهید صدر

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-138

مجید بیگی؛ علی کربلایی پازوکی


16. کاوشی در پدیدۀ تکرار و تعدّد نزول

دوره 15، شماره 27، بهار و تابستان 1397، صفحه 211-236

منصور پهلوان؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ محمدرضا اشتری رکن آباد


17. رهیافتی به رابطۀ فاصله با قافیه و سجع

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-182

محمدعلی مهدوی راد؛ علی اصغر آخوندی


18. معناشناسی «طمأنینه»در اشعار جاهلی و قرآن کریم از منظر روابط معنایی

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 235-264

ابوالفضل خوش منش؛ حمیده بابازاده


19. انتخاب آگاهانۀ سرنوشت،سنّتی قرآنی در توقیعات امام زمان

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-80

محمد میرزایی


20. جاهلیت عالمانه و شاخصه‌های آن در قرآن کریم

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-28

سیدمحمد مرتضوی؛ سید زین العابدین صفوی؛ حسن نقی زاده


21. چیستی و مختصات روح امری در قرآن

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-140

کاوس روحی برندق؛ علی حاجی خانی؛ علی بیدسرخی


22. نقد و بررسی تفسیر آیۀ سرد شدن آتش بر ابراهیم

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 157-172

سیدعلی سجادی زاده؛ مصطفی میرزائی


23. معناشناسی واژۀ «مجنون» در قرآن کریم

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-128

سید محمود طیب حسینی؛ حامد شریفی نسب


24. فرایند شکل‌گیری نظام عمل صالح از منظر قرآن و روایات

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-28

فاطمه مولودی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروز فر


25. الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-78

غلامرضا جمشیدیها؛ محمدباقر آخوندی