کلیدواژه‌ها = قرآن
مبانی و ادله قرآنی داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.30513/qd.2023.4437.1970

حسین هوشمند فیروزآبادی؛ علی جعفری؛ علی محمد حکیمیان


استنتاج شیوه‌های تربیت دینی در حوزه اعتقادات از طریق ماهیت دین در قرآن کریم

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 153-180

10.30513/qd.2022.3563.1768

مهرناز دنبلی؛ خسرو باقری نوع‌پرست (نویسنده مسئول)؛ سیدمحسن میرباقری؛ محمود عبایی کوپایی


تحلیل مفهوم‌شناسی همدلی در قرآن کریم

دوره 19، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 81-109

10.30513/qd.2021.1089.1232

ایمان سیدمحرمی؛ ابوالفضل غفاری


جایگاه نیازهای اولیه و اساسی انسان در آیات قرآن با نگاهی به نظریه یوهان گالتونگ در مقولۀ صلح و خشونت

دوره 18، شماره 34، آذر 1400، صفحه 31-52

10.30513/qd.2021.664.1157

احمدعلی صاحب ناسی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی حسین آبادی؛ مهدی مطیع


بررسی شیوه‌های اقناع و مجاب‌سازی در قرآن کریم دربارۀ موضوع قیامت

دوره 18، شماره 34، آذر 1400، صفحه 81-110

10.30513/qd.2021.230.1047

سحر مصلی نژاد؛ محمد هادی فلاحی؛ بهزاد مریدی


روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن

دوره 18، شماره 34، آذر 1400، صفحه 169-196

10.30513/qd.2021.361.1076

علی راد؛ سیدمحمد موسوی مقدم؛ مریم سرخیل


ساختار و نتایج استعاره مفهومی بهشت در قرآن کریم

دوره 18، شماره 33، فروردین 1400، صفحه 89-112

10.30513/qd.2021.1317

سیدابوالقاسم حسینی ژرفا


اعتبارسنجی نظریه اعجاز روان‌شناختی قرآن با تأکید بر آراء امین خولی

دوره 18، شماره 33، فروردین 1400، صفحه 263-282

10.30513/qd.2021.1324

سید محمود طیب‌حسینی؛ سیدابراهیم مرتضوی


بررسی تطبیقی خودکارآمدی از دیدگاه قرآن و روان‌شناسی

دوره 17، شماره 32، مهر 1399، صفحه 3-33

رضا شکرانی؛ وحید سلیمی؛ امیر قمرانی


الگوی مطلوب ارتباطات میان‌فرهنگی مستضعفان جهان از منظر قرآن کریم

دوره 17، شماره 32، مهر 1399، صفحه 63-94

محمدصادق نصراللهی؛ محمدرضا کوهکن


عوامل اثرگذار در روحیه استکباری فرعون با تأکید بر تفسیر الکاشف

دوره 17، شماره 32، مهر 1399، صفحه 119-142

غلامحسین کمیلی تخته‌جان؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ صاحبعلی اکبری


موازنه حدود آزادی بیان در اسناد بین‌الملل و قرآن با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی (علیه‌السلام) و فرعون

دوره 17، شماره 31، خرداد 1399، صفحه 77-100

محمدرضا بهادری؛ صاحبعلی اکبری؛ سیدکاظم طباطبائی پور


نقد و بررسی انگاره مصلحت‌اندیشی قرآن در بیان خلاف واقع

دوره 17، شماره 31، خرداد 1399، صفحه 101-128

مصطفی کریمی؛ حمیدرضا مقیمی اردکانی


سلوک معنوی در قرآن

دوره 17، شماره 31، خرداد 1399، صفحه 129-151

محمدمسعود سعیدی


معاونت و مشارکت در جرم در قرآن (با تأکید بر روش تفسیر حقوقی)

دوره 17، شماره 31، خرداد 1399، صفحه 179-202

سیداحمد میرخلیلی؛ مرتضی مطهری فرد؛ مرتضی توکلی محمدی


گونه‌شناسی توجیه قرائات شاذ در «المحتسب» ابن جنّی

دوره 15، شماره 28، بهمن 1397، صفحه 179-202

مرتضی ایروانی نجفی؛ مرتضی سلمان نژاد


کاوشی در پدیدۀ تکرار و تعدّد نزول

دوره 15، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 211-236

منصور پهلوان؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ محمدرضا اشتری رکن آباد


جاهلیت عالمانه و شاخصه‌های آن در قرآن کریم

دوره 14، شماره 26، آذر 1396، صفحه 3-28

سیدمحمد مرتضوی؛ سید زین العابدین صفوی؛ حسن نقی زاده