کلیدواژه‌ها = قرآن
تحلیل معنایی واژۀ «لعلّ» در قرآن و تأثیر آن در فهم آیات

دوره 20، شماره 38، اسفند 1402، صفحه 103-122

10.30513/qd.2023.5094.2109

حسین ضیاء توحیدی؛ سیدحسین سیدی


استنتاج شیوه‌های تربیت دینی در حوزه اعتقادات از طریق ماهیت دین در قرآن کریم

دوره 20، شماره 37، مرداد 1402، صفحه 153-180

10.30513/qd.2022.3563.1768

مهرناز دنبلی؛ خسرو باقری نوع‌پرست (نویسنده مسئول)؛ سیدمحسن میرباقری؛ محمود عبایی کوپایی


تحلیل مفهوم‌شناسی همدلی در قرآن کریم

دوره 19، شماره 35، فروردین 1401، صفحه 81-109

10.30513/qd.2021.1089.1232

ایمان سیدمحرمی؛ ابوالفضل غفاری


جایگاه نیازهای اولیه و اساسی انسان در آیات قرآن با نگاهی به نظریه یوهان گالتونگ در مقولۀ صلح و خشونت

دوره 18، شماره 34، آذر 1400، صفحه 31-52

10.30513/qd.2021.664.1157

احمدعلی صاحب ناسی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی حسین آبادی؛ مهدی مطیع


بررسی شیوه‌های اقناع و مجاب‌سازی در قرآن کریم دربارۀ موضوع قیامت

دوره 18، شماره 34، آذر 1400، صفحه 81-110

10.30513/qd.2021.230.1047

سحر مصلی نژاد؛ محمد هادی فلاحی؛ بهزاد مریدی


روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن

دوره 18، شماره 34، آذر 1400، صفحه 169-196

10.30513/qd.2021.361.1076

علی راد؛ سیدمحمد موسوی مقدم؛ مریم سرخیل


ساختار و نتایج استعاره مفهومی بهشت در قرآن کریم

دوره 18، شماره 33، فروردین 1400، صفحه 89-112

10.30513/qd.2021.1317

سیدابوالقاسم حسینی ژرفا


اعتبارسنجی نظریه اعجاز روان‌شناختی قرآن با تأکید بر آراء امین خولی

دوره 18، شماره 33، فروردین 1400، صفحه 263-282

10.30513/qd.2021.1324

سید محمود طیب‌حسینی؛ سیدابراهیم مرتضوی


بررسی تطبیقی خودکارآمدی از دیدگاه قرآن و روان‌شناسی

دوره 17، شماره 32، مهر 1399، صفحه 3-33

رضا شکرانی؛ وحید سلیمی؛ امیر قمرانی


الگوی مطلوب ارتباطات میان‌فرهنگی مستضعفان جهان از منظر قرآن کریم

دوره 17، شماره 32، مهر 1399، صفحه 63-94

محمدصادق نصراللهی؛ محمدرضا کوهکن


عوامل اثرگذار در روحیه استکباری فرعون با تأکید بر تفسیر الکاشف

دوره 17، شماره 32، مهر 1399، صفحه 119-142

غلامحسین کمیلی تخته‌جان؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ صاحبعلی اکبری


موازنه حدود آزادی بیان در اسناد بین‌الملل و قرآن با تکیه بر واکاوی سرگذشت حضرت موسی (علیه‌السلام) و فرعون

دوره 17، شماره 31، خرداد 1399، صفحه 77-100

محمدرضا بهادری؛ صاحبعلی اکبری؛ سیدکاظم طباطبائی پور


نقد و بررسی انگاره مصلحت‌اندیشی قرآن در بیان خلاف واقع

دوره 17، شماره 31، خرداد 1399، صفحه 101-128

مصطفی کریمی؛ حمیدرضا مقیمی اردکانی


سلوک معنوی در قرآن

دوره 17، شماره 31، خرداد 1399، صفحه 129-151

محمدمسعود سعیدی


معاونت و مشارکت در جرم در قرآن (با تأکید بر روش تفسیر حقوقی)

دوره 17، شماره 31، خرداد 1399، صفحه 179-202

سیداحمد میرخلیلی؛ مرتضی مطهری فرد؛ مرتضی توکلی محمدی


گونه‌شناسی توجیه قرائات شاذ در «المحتسب» ابن جنّی

دوره 15، شماره 28، بهمن 1397، صفحه 179-202

مرتضی ایروانی نجفی؛ مرتضی سلمان نژاد


کاوشی در پدیدۀ تکرار و تعدّد نزول

دوره 15، شماره 27، خرداد 1397، صفحه 211-236

منصور پهلوان؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ محمدرضا اشتری رکن آباد