بررسی شیوه های اقناع و مجاب سازی در قرآن کریم درباره ی موضوع قیامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی رایانه ای، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری

2 گروه زبان شناسی، دانشگاه پیام نور شیراز

3 گروه زبان های خارجی و زبان شناسی، دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده

خداوند متعال برای اقناع مخاطبان و اثبات حقانیت سخنان خود، شیوه‌های مختلف اقناعی را در قرآن به کار گرفته است. فرآیند اقناع یکی از کاربردی‌ترین مباحث تحلیل گفتمان است، فرآیندی که به منظور کنترل اذهان مخاطبان و القای پیام از آن استفاده می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی شیوه‌های اقناع و چگونگی به کارگیری آن‌‌ها برای ترغیب مخاطب در سوره‌های قیامه، واقعه، غاشیه، نبا و عبس که صرفا درباره‌‌‌ی موضوع قیامت هستند، پرداخت. با استفاده از الگوی هاولند و الگوی حقیقت‌نمایی تفسیر شناختی به بررسی مؤلفه‌های اقناعی پرداخته شد. در این پژوهش از ترجمه‌ی قرآن انجام شده توسط آیت الله مکارم شیرازی و همچنین ترجمه‌ی تفسیر المیزان و تفسیر نور استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از روش‌های توصیفی-تلفیقی حاکی از آن بود که از تمامی بخش‌های الگوها در تک‌تک این سوره‌‌ها استفاده شده است. بر اساس الگوی هاولند این سوره‌‌ها حاوی استدلال‌های فراوان، ترس، تهدید و پرسش و پاسخ بیش از دیگر موارد اقناعی به چشم خورد. به دلیل ارائه‌‌‌ی استدلال‌های فراوان در تمامی سوره‌های مورد بررسی، مشخص گردید که از روش مرکزی که بر محتوای مستدل پیام تأکید دارد، بیشتر استفاده شده است و این موضوع بیانگر رویکرد مبتنی بر تفکر قرآن در اقناع مخاطبان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of persuasion methods about the subject of Qiamat in Quran

چکیده [English]

God Almighty has used various persuasive methods in the Qur'an to convince the audience and prove the truth of His words. Persuasion is one of the most challenging subjects in critical discourse analysis which people use it to control the minds of others and to convey their messages. The present thesis is in the field of linguistics surveys the ways of persuasion and how to use it to persuade the audience in sure of the Resurrection, Al-Waaqia, Al-Ghashiya, Al-Naba and Abasa purely about resurrection. Using Hoveland persuasion model, the square of the ideological of Van Dijk and model of cognitive interpretation, it serveys the persuasion elements in foresaid sure. Results show that according to the descriptive_combined method, these model are used in all of these sure. According to Hoveland model, these sure are full of arguments, fears, threats, questions and answers more than other persuasion elements. The central method, which emphasizes the reasoned content of the message, has been used more, and this indicates an approach based on the thinking of the Qur'an in convincing the audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse
  • persuasion
  • Quran
  • Resurrection