موضوعات = تفسیر
الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران

دوره 13، شماره 23، خرداد 1395، صفحه 55-78

غلامرضا جمشیدیها؛ محمدباقر آخوندی


گفتگوی خداوند با جهنّم؛ واقعیت یا تمثیل

دوره 13، شماره 23، خرداد 1395، صفحه 151-170

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ حسن نقی زاده؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


نقد و بررسی ادعای برتری یهود بر سایر ملل از منظر قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، بهمن 1394، صفحه 79-98

علیرضا فخاری؛ لیلا ابراهیمی


معنابخشی به زندگی و مؤلفه‌های تأثیرگذار آن در پیشگیری از جرم از منظر قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، بهمن 1394، صفحه 119-142

قدرت اله خسروشاهی؛ سارا سدادات هاشمی؛ علیرضا نجفی اسکندری


نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیۀ 44 سورۀ ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش

دوره 12، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 111-132

امیر احمدنژاد؛ مهدی مطیع؛ زهرا کلباسی


بررسی تطبیقی رویکرد فریقین به قرآن با محوریت کتاب «فضل القرآن» کافی و «فضائل القرآن» صحیح بخاری

دوره 11، شماره 20، بهمن 1393، صفحه 77-102

سیدمهدی علمی حسینی؛ سهیلا پیروز فر؛ غلام رضا رئیسیان


بن‌مایه‌های تفسیری ـ کلامی امامت در قصص قرآن در کلام شیخ مفید

دوره 11، شماره 20، بهمن 1393، صفحه 129-148

محسن دیمه کار؛ محمدحسن رستمی؛ حسن نقی زاده؛ سیدمحمد امام زاده


بررسی تطبیقی فضایل اخلاقی و ویژگی‌های حضرت یوسف در قرآن کریم و تورات

دوره 11، شماره 20، بهمن 1393، صفحه 149-174

عباس مصلایی پور یزدی؛ مرتضی قاسمی حامد


بایدها و نبایدهای گفتار از دیدگاه قرآن کریم

دوره 11، شماره 19، خرداد 1393، صفحه 3-34

ابوالفضل خوش منش؛ مجتبی محمدی انویق


بررسی دلالت عبارت «تبیان کلّ شیء» بر جامعیت قرآن

دوره 11، شماره 19، خرداد 1393، صفحه 35-60

محمدابراهیم روشن ضمیر


طراحی الگوی «دولت» اسلامی با استفاده از آیات قرآنی

دوره 11، شماره 19، خرداد 1393، صفحه 83-106

علی واعظ طبسی؛ رضا عباس پور


تأویل‌های تمثیلی تاریخی و تخیلی از قصۀ آدم در تفاسیر برگزیده

دوره 11، شماره 19، خرداد 1393، صفحه 155-178

محمدرضا امینی حاجی آبادی؛ محمدرضا خدایی


آیۀ عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ و پیوند آن با دو مقولۀ «خودسازی» و «دیگرسازی» (با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی)

دوره 10، شماره 18، بهمن 1392، صفحه 3-24

مرتضی ایروانی نجفی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده؛ بی بی حکیمه حسینی