مستندات قرآنی روایات باب «صبر» اصول کافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی دکتری

چکیده

اطمینان یافتن به اصل صدور روایات از معصومانŒ در کنار فهم دلالت حدیث، همواره مورد توجه و تأکید محدثان و بزرگان امامیه بوده است. مطابق «روایات عرضه» که مورد اتفاق شیعه و سنی است، یکی از مهم‌ترین معیارهای رسیدن به این هدف، عرضه و تطبیق آن‌ها بر آیات قرآن است. لذا این نوشتار با بررسی و نقد دلالی همۀ روایات باب «صبر» اصول کافی و جمع‌آوری آیات مربوط، به دنبال تعیین میزان هماهنگی و سازگاری آن‌ها با آیات قرآن و در نتیجه صدور آن‌ها از معصومu است. این پژوهش با رویکردی توصیفی و تحلیلی و با روش اسنادی و کتابخانه‌ای با تکیه بر آیات قرآن و متون تفسیری و دیگر منابع معتبر به انجام رسید. یافته‌ها نشان می‌دهد که صبر به عنوان یکی از آموزه‌های دینی، از بزرگ‌ترین ملکات و صفاتی است که مورد توجه آیات و روایات بوده است؛ به طوری که از مجموع 25 روایت، جز یک روایت (روایت 25) که ظاهراً سازگاری کمتری با آیات دارد، دیگر روایات این باب کاملاً با آیات قرآن هماهنگ و سازگارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Quranic Proofs of the Hadiths of the Patience Chapter in Usul al-Kafi

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Raeisian 1
  • Hojjatollah Hukmabadi 2
1 Assistant professor at Ferdowsi University
2 A PhD student of the Quran Sciences & Hadith
چکیده [English]

Being assurance of the accuracy of the issuance of hadiths from the Infallibles (Ma'sūmūn) has constantly observed and emphasized by the muhadithin and the notable Imamiyyah persons; in addition to the perception of the indication of the hadith. According to the hadiths narrated by the holy prophet and the Infallibles which have been accepted by both Shii and Sunni, one of the most important criteria to achieve this goal is to examine and study whether these traditions are in harmony and accordance with the Quranic verses. Therefore, with the semantic examination and criticism of all hadiths of the patience chapter in Usul al-Kafi and collecting the related Quranic verses, this note is going to determine the amount of their accordance and harmony with the Quran verses and consequently the issuance of them from Infallibles. This research with the descriptive-analytic approach and with the documentary-library method and with relying on the Quran verses and the exegetical texts and other authentic sources has been shaped. The outcomes show that the patience as a religious teachings is of the greatest (most important) features and faculties which it has been considered by the Quran verses and hadiths, as only one tradition of the whole 25 traditions has a little concord with the Quran verses, the other traditions of this chapter are in complete agreement with the Quran verses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Usul al-Kafi
  • Patience
  • The study and examination of the hadiths in conformity with the Quran verses
  • The semantic criticism of the hadiths