نگرش قرآنی بر اصول سیاسی پیامبر اسلام در مواجهه با اهل کتاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری

چکیده

رفتار سیاسی رسول خدا با اهل کتاب دارای اصول و ضوابط بوده که علی‌رغم اهمیت زیادی که داشته است، با نگاه تدوین نظام سیاسی به آن توجه شایسته‌ای نشده است. این تحقیق که با عنوان «نگرش قرآنی بر اصول سیاسی پیامبر اسلام در مواجهه با اهل کتاب» نگاشته شده است، به دنبال آن است که از رفتار پیامبر اسلام اصول سیاسی را استخراج کند تا در جامعۀ امروزی دستمایه‌ای باشد برای کسانی که به نوعی با اهل کتاب در عرصۀ سیاسی و اجتماعی مواجه هستند. به این منظور تمامی آیات و سوره‌هایی که دربارۀ اهل کتاب آمده است، به طور ویژه و در کنار روایات و تفاسیر مورد بررسی قرار گرفته و اصول سیاسی پیامبر از آن استنباط شده است.
حاصل این پژوهش استخراج اصولی است مانند: همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار اهل کتاب، دعوت به حق و یکتاپرستی، پرهیز از تحریک و ایجاد تنش در بین آن‌ها، مقابله با نفوذ اهل کتاب در بین مٶمنان، هشدار به انحرافات آن‌ها و جهاد با منحرفان اهل کتاب. در این پژوهش اصول مذکور با تأکید بر آیات شریفۀ قرآن کریم و با کارکرد دیپلماتیک استخراج و جدول‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quranic View upon Political Bases of Prophet Muhammad in Facing with Ahlolketab (Followers of Moses and Jesuse (a.s))

نویسندگان [English]

  • Gholam Hussain Arabi 1
  • Hasan Kazemi Nezhad 2
1 Associate professor at University of Qom
2 PhD student of Comparative Interpretation
چکیده [English]

Prophet Muhammad's political treatment is based on important regular methods. Despite this importance disregarded .this research seeking for extracting political bases from prom its treatment with Ahlolketab. Because of this goal I've studied all verses in quran one by one, specially verses are related with Ahlolketab. The results of this research are mentioned below: a- peaceful life with them;
b- inviting them to Islam and unity; c- avoid from making them nervous; d-bewaring them about their wrong treatment; e- jihad against them. It is qualify to mention that: all these bases are written in table form with quranic evidences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political regular bases
  • Prophet Muhammad
  • Bases in treatment with Ahlolketab
  • Method of facing with Ahlolketab