نگرش قرآنی بر اصول سیاسی پیامبر اسلام در مواجهه با اهل کتاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

رفتار سیاسی رسول خدا با اهل کتاب دارای اصول و ضوابط بوده که علی‌رغم اهمیت زیادی که داشته است، با نگاه تدوین نظام سیاسی به آن توجه شایسته‌ای نشده است. این تحقیق که با عنوان «نگرش قرآنی بر اصول سیاسی پیامبر اسلام در مواجهه با اهل کتاب» نگاشته شده است، به دنبال آن است که از رفتار پیامبر اسلام اصول سیاسی را استخراج کند تا در جامعۀ امروزی دستمایه‌ای باشد برای کسانی که به نوعی با اهل کتاب در عرصۀ سیاسی و اجتماعی مواجه هستند. به این منظور تمامی آیات و سوره‌هایی که دربارۀ اهل کتاب آمده است، به طور ویژه و در کنار روایات و تفاسیر مورد بررسی قرار گرفته و اصول سیاسی پیامبر از آن استنباط شده است.
حاصل این پژوهش استخراج اصولی است مانند: همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار اهل کتاب، دعوت به حق و یکتاپرستی، پرهیز از تحریک و ایجاد تنش در بین آن‌ها، مقابله با نفوذ اهل کتاب در بین مٶمنان، هشدار به انحرافات آن‌ها و جهاد با منحرفان اهل کتاب. در این پژوهش اصول مذکور با تأکید بر آیات شریفۀ قرآن کریم و با کارکرد دیپلماتیک استخراج و جدول‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات