جایگاه مبانی در نظریۀ تفسیری شیخ انصاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشگاه تهران, ایران

چکیده

هرچند شیخ مرتضی انصاری تفسیری کامل از قرآن ندارد، در آثار متعدد فقهی و اصولی خود، مفسرانه به تبیین آیات پرداخته است. تحلیل مبانی وی به عنوان یکی از نمایندگان نظریۀ تفسیر اجتهادی ـ فقهی امامیه در دورۀ معاصر و نمایاندن نقش علمی و سهم تاریخی وی در جریان تفسیر شیعه، از اهمیت و ضرورت برخوردار است. در این پژوهه، مبانی شیخ انصاری در تفسیر آیات الاحکام با روش اکتشافی ـ تحلیلی از میان بیش از بیست اثر وی، بازیابی، طبقه‌بندی و ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شیخ دارای مبانی خاص ادبی و کلامی در تحلیل آیات بوده و می‌توان وی را دارای نظریۀ تفسیری اجتهادی در تفسیر دانست که از تقلید نظریه‌های رایج روزگار خویش رهیده و به نقد و نوآوری در مبادی و مبانی تفسیر پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات