رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر(با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 جامعة المصطفی العالمیه مشهد

چکیده

آیا حجیت خبر واحد اختصاص به روایات فقهی دارد یا شامل روایات تفسیری نیز می‌شود، دو دیدگاه عمده وجود دارد. برخی معتقدند ادلۀ حجیت خبر واحد اختصاص به روایات فقهی دارد و شامل روایات معرفتی نمی‌شود. عده‌ای هم حجیت را اعم می‌دانند. مشهور میان محققان این است که شیخ طوسی مخالف حجیت خبر واحد در تفسیر است. پژوهشگران به عبارت شیخ در مقدمۀ تفسیر تبیان استناد کرده‌اند. از دقت در آن عبارت و توجه به دیگر عبارات شیخ در تفسیر تبیان و عدة الاصول، به دست می‌آید که شیخ طوسی از موافقان حجیت خبر واحد در تفسیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A New Investigation into the Authenticity of Vahed Narration in Exegesis Emphasized on al_Sheikh al_Tousi’s View Point

نویسندگان [English]

  • Muhammad Imami 1
  • Mustafa Ahmadi Far 2
  • Faridoon Abbasi 2
1 Associate professor at Razavi University of Islamic Sciences
2 Assistant professor at Al_Mostafa International University
چکیده [English]

One of the questions concerning the authenticity of vahed narration is whether it is confined to the Jurisprudential narrations or it is applicable to the narrations in the field of interpretation of the holy Quran. There are two main viewpoints in this respect and based on statements in the introduction of al_Tibyan, it is related to al_Sheikh al_Tousi that he does not accept the authenticity of vahed narration in the case of exegesis while going exactly through that statement and his other speeches in al_Tibyan and Oddat al_osool, one can come to the conclusion that he is for the authenticity of vahed narration in the field of interpretation of the holy Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al_Sheikh Al_Tousi
  • Exegesis
  • Vahed narration