استدلال‌های صریح عقلی بر وجود خدا در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اینکه قرآن منبع اصلی آموزه‌های دینی است، از مسائل مهمی که پس از فرود آمدن وحی و اکمال دین در بحث خداشناسی در قرآن مطرح است این است که آیا در قرآن استدلال مستقل و صریح عقلی برای اثبات وجود خداوند به کار رفته یا اینکه قرآن کریم وجود خداوند را امری مسلّم و بی‌نیاز از استدلال انگاشته و بدان نپرداخته است؟ در این نوشتار به روش توصیفی ـ تحلیلی پس از بررسی دیدگاه‌ها این مطلب به دست آمده است که برخی مخاطبانِ قرآن را ملحدان و منکران خداوند تشکیل داده‌اند و قرآن به آن‌ها توجه نموده و برای ابطال نظریۀ آن‌ها دست‌کم سه گونه برهانِ علیت، امکان و حدوث را برای اثبات مبدأ متعال بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات