موضوعات = معنا شناسی
تعداد مقالات: 30
1. انسجام متنی سوره‌‌های شمس و لیل بر پایه فرایند حلقه‌های معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.30513/qd.2022.3956.1866

اباذر کافی موسوی


2. قدرت «تکیۀ» هجایی در تغییر معانی واژگانی قرآن کریم

دوره 19، شماره 35، بهار و تابستان 1401، صفحه 193-216

10.30513/qd.2021.1729.1354

سیدحیدر فرع شیرازی


3. تحلیل انتقادی آراء مفسران در معنا و سبب «ضحک» در آیه 71 هود

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 181-208

حسن اصغرپور؛ مهدیه دهقانی قناتغستانی


4. واکاوی مفهوم انساء و نقد دیدگاه‌های مفسران

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 209-232

مرضیه فضلی نژاد؛ حسین افسردیر؛ ابوالفضل خوش منش


5. بررسی تأثیر متعلق معرفت در اخلاق از منظر قرآن کریم

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-30

حامد مسکوب؛ سیدمحمدباقر حجتی؛ مهدی مهریزی


7. تحلیل مفهوم زیبایی در قرآن کریم به کمک شبکۀ معنایی

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-174

سیده الهام آقایی ابرندآبادی؛ جمیله علم الهدی


8. خودگروی اخلاقی؛ نگاهی قرآنی

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 57-82

هادی صادقی؛ وحید پاشایی


9. گونه‌شناسی هنر تعلیق در داستان‌های قرآن کریم

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-178

حسینعلی ترکمانی؛ مجتبی شکوری


11. نقدی بر نظرات فایرستون در مقالۀ «تناقض در آموزه‌های قرآنی جنگ و راهکارهای حلّ آن»

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-156

فریده محمدزاده شهرآبادی؛ زینب السادات حسینی


12. تحلیل و بررسی مبانی لغوی مصطفوی در «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 183-204

محمدحسن صالحی هفشجانی؛ جابر فراستی نیک؛ محمدهادی امین ناجی


13. بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی)

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 205-234

محبوبه سقاب گندم آبادی؛ سیدحسین سیدی؛ محمدجواد عنایتی راد


14. معناشناسی «طمأنینه»در اشعار جاهلی و قرآن کریم از منظر روابط معنایی

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 235-264

ابوالفضل خوش منش؛ حمیده بابازاده


15. تحلیل معنایی واژۀ «مراوده» در قرآن کریم و بررسی ترجمه‌های آن

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 91-114

سیدمحمد میرحسینی؛ حجت رنجی


16. بررسی مقصود از «ذرّیّة» و «الفلک المشحون» در آیۀ 41 سورۀ یس

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 173-190

کرم سیاوشی؛ اسماعیل شعبانی کامران


17. معناشناسی لفظ «نساء» در آیۀ 61 سورۀ آل عمران

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 143-160

سیدحسین سید موسوی


18. فرایند شکل‌گیری نظام عمل صالح از منظر قرآن و روایات

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-28

فاطمه مولودی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروز فر


19. معناشناسی واژۀ «مجنون» در قرآن کریم

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-128

سید محمود طیب حسینی؛ حامد شریفی نسب


20. معناشناسی استکبار در قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-54

اصغر افتخاری؛ مجتبی باباخانی


21. قدرت نرم و منابع آن در آیینۀ آیات قرآن

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-78

محمد میرزایی


22. تحلیل شیوه‌های تأثیرپذیری خطبۀ غدیر از قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-184

محمدعلی مهدوی راد؛ نصرتنصرت نیلساز؛ زهره بابااحمدی


23. باب شکر کافی در سنجش با قرآن

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-60

حسن خرقانی؛ سیدمهدی خدایی


24. واکاوی تحریمِ خشونت مستقیم در شواهد قرآنی

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-28

رسول اکبری چائی چی؛ مهدی حسن زاده


25. نقش خدامحوری و مؤلفه‌های آن در مدیریت فرهنگی از منظر قرآن کریم

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-52

محمدابراهیم روشن ضمیر؛ نعمت الله فیروزی