تحلیل انتقادی آراء مفسران در معنا و سبب «ضحک» در آیه 71 هود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

چکیده

آراء تفسیری در تبیین «ضحک» در «فَضَحِکَتْ فَبَشَّرْنَاهَا» (هود/ 71) بر دو دسته است. برخی این واژه را به معنای «حائض شدن» گرفته و برخی دیگر آن را به «خندیدن» معنا کرده‌اند. کسانی که آن را به معنای «خندیدن» دانسته‌اند، در تبیین عامل خنده، 10 رأی متفاوت ارائه داده‌اند. بررسی این آراء نشان می‌دهد که بر هر یک از این آراء اشکالاتی وارد است. در سوی مقابل، بازخوانی مجدد دیگر آیات قرآن کریم، متن تورات و نیز روایات می‌توان به رأی جدید و برگزیده‌ای در تفسیر این آیه دست یافت. بر اساس شواهد، فرشتگان آنگاه که خود را مَلک معرفی می‌کنند و حضرت ابراهیمu را از نگرانی می‌رهانند، اولاً نزول عذاب بر قوم لوطu را اعلام می‌کنند، ثانیاً به فرزنددار شدن او بشارت می‌دهند. آنگاه پس از عکس‌العمل ساره و ابراهیمu نسبت به خبر فرزنددار شدن، دوباره بشارت فرزنددار شدن را تکرار می‌کنند. بر این اساس «فَضَحِکَتْ» بخشی از عکس‌العمل اولیه ساره به بشارت مذکور است و «فَبَشَّرْنَاهَا» تکرار آن بشارت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of the Interpreters’ Views on the Meaning and Cause of the “ضحک” (Smile) in the Phrase ... فَضَحِکَتْ فَبَشَّرْنَاهَا...  (Hood/ 71)

نویسندگان [English]

  • Hasan Asgharpour 1
  • Mahdiyeh Dehghani Qanataghestani 2
1 Assistant professor at Shahed University
2 PhD student in Quran & Hadith Sciences at University of Tehran
چکیده [English]

The interpretative votes in the explanation of “Dhihk” in €فَضَحِکَتْ فَبَشَّرْنَاهَا (Hood/ 71); (She smiled. Then we gave her good tidings) fall into two categories. Some have taken the word to mean “menstruate” and others have meant it to “smile”. Those who have meant it to smile, have offered ten different votes in explaining the smile matter. Examination of these votes indicates that there are drawbacks to each of these votes. On the other hand, re-reading of the other verses of the Holy Quran, the Torah text as well as the traditions can be achieved with a new and preferred vote in the interpretation of this verse, According to the evidence, when the angels declare themselves as “M’alik” and driven out Prophet Abraham (pbuh) from worry, They first declare the torment of the tribe of Loot (pbuh), Secondly, they evangelized him for birth of child. Then, after the reaction of Sareh and Abraham (pbuh) to the news of childbearing, they reiterate the message of childbearing. Accordingly, “فَضَحِکَتْ” is part of the early reaction of Sareh to the aforementioned annunciation, and the “فَبَشَّرْنَاهَا” are a repetition of that annunciation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Dhik” (smile) in Quran
  • Priority and delay
  • Succinct and explanatory
  • Quranic stories