تحلیل تطبیقی قاعدۀ ترادف واژگان در تفسیر قرآن با رویکرد معناشناسی در تفسیر «المیزان» و «التحریر و التنویر»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 دانشجوی دکتری

چکیده

مفسران هرچند از اصول و قواعد خاصی در تفسیر بهره برده‌اند، غالباً بدون تبیین این قواعدِ نانوشته و ناگفته، به امر تفسیر پرداخته‌اند. تحقیقات موجود در این باره نیز صرفاً به استخراج قواعد از کتب علوم قرآن، اصول فقه، لغت و قواعد عربیت، برخی مقدمات تفسیر و کتب پراکنده اکتفا نموده‌اند؛ حال آنکه استخراج قواعد از متن تفاسیر و کاوش در میان نظرات تفسیری مفسران در لابه‌لای آیات قرآن، قواعد و نکات بدیعی را برخواهد نمود. تنقیح این قواعد، گنجینۀ پرارزشی از قواعد تفسیر و زیرساخت‌های آن در اختیار مفسران قرار می‌دهد و رهاورد این تلاش، ضابطه‌مند شدن علم تفسیر از رهگذر تدوین مجموعه‌ای متقن از قواعد تفسیر است که قطعاً فهم دقیق‌تر و به دور از لغزش و خطا در فهم مراد از آیات قرآن کریم را به دنبال دارد. این جستار بر آن است تا زیرساخت‌های مورد استفاده در ترادف واژگان قرآن کریم را با رویکرد معناشناسی جدید، در میان نظرات تفسیری دو مفسر مٶثر در قرون اخیر، یعنی علامه طباطبایی و ابن عاشور جستجو کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparative Analysis of the Principle of Synonymy in the Exegesis of the Noble Quran with the Semantic Approach to “al-Mizan” and “al-Tahrir wa al-Tanwir”

نویسندگان [English]

  • M. A. Mahdavi Rad 1
  • Zahra Ammari Allahyari 2
1 Associate professor at Univ. of Tehran, College of Farabi
2 A PhD student of the Quran Sciences & Hadith
چکیده [English]

Although the exegetes have applied the specific rules and principles in the exegesis (tafsir) of the holy Quran, but without determining these unwritten and unreported rules, they have interpreted the holy Quran. The available researches about this have merely paid the extraction of these principles from the sciences of the holy Quran (ʿulūm al-Qurʾān), theory of the roots of jurisprudence (uṣūl al-fiqh), the Arabic rules and lexicon, some introductions for the exegesis and different books, while the extraction of the rules from the text of the exegeses (tafasir) and examining the exegetical opinions of the exegetes through the Quran verses reveals new points and rules. Extracting these rules provide a precious treasury of the exegesis rules and its backbones for the exegetes. The consequence of this attempt is to systematize the exegesis science through writing down an accurate collection of the exegesis rules. Which it follows more precise understanding which is far from fault and mistake in the perception of the Quran verses. This note is going to study the constructions which are used in the Synonymy of the holy Quran with the modern semantic approach among the two exegetical opinions of the two effective exegetes Allameh Tabataba'i and Ibn `Āshūr in the recent centuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The rules of the Quran exegesis
  • Synonymy
  • Allameh Tabataba'i
  • Ibn `Āshūr
  • Semantic