بررسی مقصود از «ذرّیّة» و «الفلک المشحون» در آیۀ 41 سورۀ یس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آیۀ شریفۀ  وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّیَّتَهُمْ فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ€(یس/ 41) از جملۀ آیات چالشی قرآن کریم است که در آن دربارۀ مقصود از دو تعبیر «ذرّیّتهم» و «الفلک المشحون» در میان مفسران و قرآن‌پژوهان اختلاف‌نظر است. برخی این دو تعبیر را به ماجرای طوفان حضرت نوحu ارتباط داده و مقصود از «ذرّیّة» را «پدران» و مراد از «الفلک المشحون» را «کشتی حضرت نوح» دانسته‌اند. برخی نیز مقصود از ذرّیّه را بذر وجودبخش برای نسلِ به وجودآمده پس از طوفان حضرت نوحu می‌دانند. برخی دیگر با الهام از سیاق آیات، مقصود از «ذرّیّة» را «بنی‌نوع بشر» و مراد از «الفلک المشحون» را مطلق نوع کشتی می‌دانند. نظریات متنوع دیگری نیز در این باب مطرح است. در این مقال با مراجعه به تفاسیر و با تأمل و تدبر در همۀ عوامل و بسترهای یاریگر در فهم آیات قرآن، بر این دیدگاه که مقصود از «ذرّیّة» «بنی‌آدم/ نوع انسان» است و مراد از «الفلک المشحون» مطلق کشتی است، تأکید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات