معناشناسی لفظ «نساء» در آیۀ 61 سورۀ آل عمران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در اینکه مقصود از نساء در آیۀ 61 سورۀ آل عمران (آیۀ مباهله) چه کسی است، بین مفسران اختلاف است. عده‌ای بر این باورند که مصداق آن همسران رسول‌اللّٰه می‌باشند، ولی شیعه به اتفاق و بسیاری از مفسران اهل سنت بر این باورند که مصداق نساء در آیه، حضرت زهرا- است. سؤال اساسی این جستار آن است که آیا واژۀ نساء دربارۀ دختران کاربرد دارد یا نه؟ این پژوهش با بررسی کلمات لغت‌شناسان عرب و آیات قرآن و روایات اسلامی و متون ادبی به این نتیجه رسیده است که کاربرد نساء در لغت عرب برای دختران، رایج است و پیامبردر مقام مباهله به وظیفۀ خود عمل کرده است، نه اینکه بر خلاف مفاد آیه در مقام فضیلت‌تراشی برای دخترش باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات