خودگروی اخلاقی؛ نگاهی قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 استادیار

چکیده

عرضۀ نظریات رایج در فلسفۀ اخلاق بر قرآن و حدیث به عنوان منابع اصلی تفکر اسلامی و سنجش این نظریات با مبانی و مفاهیم این منابع، در عین صعوبت می‌تواند تا حدی برای ترسیم نظریۀ اخلاقی اسلام راهگشا باشد. در این مقاله، نظریۀ خودگروی اخلاقی به مثابۀ یکی از نظریات مطرح در حوزۀ اخلاق هنجاری، با عرضه بر قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد بیشتر آیات قرآن در حوزۀ اخلاق، ظاهری خودگروانه داشته، انسان را به سوی پی‌جویی منفعت اخروی خویش نظیر رسیدن به بهشت، رضوان الهی، فلاح و... ترغیب می‌کند. اما همچنان آیات دیگری را می‌توان یافت که در برابر خودگروی اخلاقی قرار دارند و این نشان‌دهندۀ آن است که نظریۀ اخلاقی اسلام با استناد به آیات قرآن کریم تنها در خودگروی خلاصه نمی‌شود و تبیین اینکه نظریۀ اخلاقی اسلام دارای چه ویژگی‌هایی است، نیازمند داشتن نگاهی جامع به آیات قرآن کریم و دیگر منابع است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Moral Corruption; A Quranic Look

نویسندگان [English]

  • Hadi Sadeghi 1
  • Vahid Pashaei 2
1 Associate professor at Quran & Hadith University
2 Assistant professor at Bu-Ali Sina University of Hamadan
چکیده [English]

Current theories of moral philosophy offered in the Quran and Hadith as the main sources of Islamic thought and theories of measurement principles and concepts of these resources, but Difficulty, can be traced partly to Islamic moral theory can be useful. In this paper, Egoism as one of the arguments put forward in the field of normative ethics, have been studied in the context of the Holy Qur'an, It seems more Quran verses, his appearance had egoistic man the keys to his heavenly benefits, including achieve paradise, R. God, salvation, and encourages, You can still find other verses that are against Ethical Egoism and reflects the ethical theory of Islam according to the Holy Quran is not limited only Egoism And explain the ethical theory of Islam is what features need to Reset the many verses of the Holy Quran and other Islamic sources, such as traditions of thought and reason. Substance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical egoism
  • Islamic moral theory
  • Qur'anic morality
  • Psychological egoism