گونه‌شناسی هنر تعلیق در داستان‌های قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی دکتری

چکیده

تعلیق تکنیکی در داستان‌سرایی است که موجب ایجاد حالت انتظار و هول و ولا در مخاطب نسبت به ادامۀ داستان می‌شود. هدف از ایجاد تعلیق در داستان، بالا بردن جذابیت و کشش داستان و همراهی بیشتر مخاطبان با داستان است. برخی دانشمندان به صورت کلی استفاده از این تکنیک در داستان‌های قرآنی را بررسی نموده‌اند. اما پژوهشی دقیق و جزئی و با رویکرد روایت‌شناختی دربارۀ گونه‌های تعلیق در قرآن، امری است که تا کنون مورد توجه محققان قرار نگرفته است. گونه‌شناسی انواع تعلیق در داستان‌های قرآنی می‌تواند گامی مؤثر در راستای شناسایی وجوه زیبایی‌شناختی و جذابیت داستان‌های قرآنی باشد. این مقاله در صدد است با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد روایت‌شناختی، انواع مختلف تعلیق در قرآن کریم را دسته‌بندی نماید. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده که در داستان‌های قرآنی از دو گونۀ تعلیق ذاتی و تعلیق عرضی با تقسیم‌بندی‌های جزئی‌تر استفاده شده و همچنین از این تکنیک در سوره‌های غیر داستانی نیز بهره برده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of Suspense in Holy Quran Stories

نویسندگان [English]

  • HussainAli Torkamani 1
  • Mojtaba Shakouri 2
1 Assistant professor at Bu-Ali Sina University
2 PhD student at the Quran Sciences & Hadith
چکیده [English]

Suspense is a technique in Storytelling that creates solicitude and anxiety in the audience to continue the story. The suspense in the story, raising the attractiveness and stretch the story and accompanying audience with the story. One of the techniques frequently used words in the Quran, is storytelling. Some researchers proved the usage of this technique in Quranic stories, but not attempt to classify types and typology of suspense in the Holy Quran stories. This article, with Descriptive - Analytical method, and narratology approach explains the different types of suspense in Holy Quran by completing models of Classification and give some examples for each. In the end, the result is that different types of suspension used in the Holy Quran Stories As well as the technique also is used in non-fiction surah`s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suspense
  • Quranic stories
  • Charming of Quran
  • Narratology
  • Gerard Genette