کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
تعداد مقالات: 16
1. تحلیل انتقادی دیدگاه المنار در باره مسخ اصحاب سبت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

10.30513/qd.2021.911.1190

احد داوری چلقائی؛ محمد سبحانی یامچی


2. قدرت «تکیه»‌‌ی هجایی در تغییر معانی واژگانی قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1729.1354

سید حیدر فرع شیرازی


3. تبیین ضرورت و چرایی توکل به خداوند متعال بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1367

معصومه السادات سعیدی حسینی؛ محمد عترت دوست؛ فتحیه فتاحی زاده


4. نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیب‌شناسی و تأمین آن

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 57-87

10.30513/qd.2021.1176

سید ابوذر حسینی؛ جواد ایروانی؛ مرتضی مرتضوی کاخکی


5. عوامل مٶثر بر هنجارسازی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 95-118

سیدمحسن میرسندسی


6. پژواک وحی در چکامه‌های ولایی کمیت بن زید اسدی

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 131-154

10.30513/qd.2019.283

حمید عباس زاده


7. نفی سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در آیات 279 بقره، 141 نساء و 83 قصص

دوره 16، شماره 30، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-180

عزیز خالقی بایگی؛ مصطفی رجائی پور؛ حسین احمری


8. روش‌های اصلاحی در تربیت اخلاقی قرآن کریم

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-58

مصطفی احمدی فر؛ دادمحمد امیری


9. استدلال‌های صریح عقلی بر وجود خدا در قرآن

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 141-156

سیدعلی دلبری؛ محمداسحاق عارفی


10. پرسشگری خداوند در قرآن کریم (مطالعۀ موردی: سورۀ یس)

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 211-232

شهریار نیازی؛ طاهره گودرزی


12. معناشناسی استکبار در قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-54

اصغر افتخاری؛ مجتبی باباخانی


13. روش‌شناسی عملیات روانی قرآن کریم در رویارویی با یهود

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-88

بی بی زینب حسینی


14. بررسی تطبیقی فضایل اخلاقی و ویژگی‌های حضرت یوسف در قرآن کریم و تورات

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 149-174

عباس مصلایی پور یزدی؛ مرتضی قاسمی حامد


15. معرفی و بررسی نشانه‌های اعراب در نسخه‌ای کهن از قرآن کریم

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 175-188

رضا فرشچیان


16. بررسی زبان‌شناختی تناسب آیات بر پایة اصل همکاری گرایس

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 173-191

غلامعباس سعیدی