موضوعات = زبان شناسی
مفهوم‌شناسی «استعداد»به مثابه یکی از عوامل رشد در قرآن از منظر علامه طباطبایی و صدرالمتألهین

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 27-54

جمیله علم الهدی؛ عاتکه قاسم زاده؛ هاجر مهاجر دارابی


پیوندهای متنی «زوج سوره» فتح و حجرات

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 81-106

احمد زارع زردینی؛ حمید حمیدیان؛ مریم طاووسی


مرزشکنی روایی در روایت‌های قرآنی

دوره 16، شماره 30، آبان 1398، صفحه 107-130

مریم بخشی


نوشتاری بودن زبان قرآن در مقایسه با شاخصه‌های دیسکورس‌های گفتاری و نوشتاری

دوره 15، شماره 28، بهمن 1397، صفحه 105-132

محمدمهدی آجیلیان مافوق؛ عباس اسماعیلی زاده؛ سیدکاظم طباطبائی پور


جنس حروف قرآن و ارتباط آن با معنا

دوره 15، شماره 28، بهمن 1397، صفحه 133-160

ابوالفضل خوش منش


بررسی شبکۀ معنایی حرف جرّ «علی» در قرآن با رویکرد شناختی

دوره 15، شماره 28، بهمن 1397، صفحه 203-228

مریم توکل نیا؛ ولی اله حسومی


بررسی تأثیر بلاغت بر انتقال پیام در داستان بنی‌اسرائیل در قرآن

دوره 15، شماره 28، بهمن 1397، صفحه 229-254

علیرضا شمالی؛ سیدعلی اکبر ربیع نتاج؛ محسن نورائی


گونه‌شناسی آیات علمی قرآن و مبانی استنباط گزاره‌های علمی از آن‌ها

دوره 14، شماره 26، آذر 1396، صفحه 105-130

بهاره مظاهری طهرانی؛ عباس مصلایی پور؛ مهدی ایزدی


رهیافتی به رابطۀ فاصله با قافیه و سجع

دوره 14، شماره 26، آذر 1396، صفحه 157-182

محمدعلی مهدوی راد؛ علی اصغر آخوندی


تفاوت تعبیر در آیات مشابه قرآن بر پایۀ تخطی از اصول همکاری گرایس

دوره 13، شماره 24، دی 1395، صفحه 109-142

مهدی حبیب اللهی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ مهدی مطیع


نقد ترجمۀ فارسی آیات الاحکام در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم

دوره 12، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 133-162

جواد معین؛ محمدعلی رضایی کرمانی


ابزارهای لفظی شناسایی واحدهای نزول قرآن کریم

دوره 12، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 191-206

محمد خامه گر؛ جواد سلمان زاده


نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن

دوره 11، شماره 19، خرداد 1393، صفحه 107-130

حسن خرقانی؛ سیدعلی هاشمی