بررسی تأثیر بلاغت بر انتقال پیام در داستان بنی‌اسرائیل در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشیار

3 استادیار

چکیده

یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن، جنبۀ فصاحت و بلاغت آن است. در همین حال داستان بنی‌اسرائیل یکی از داستان‌های مهم قرآنی و سرشار از نکات اخلاقی و تربیتی است که در بسیاری از سوره‌های قرآن مطرح شده است. سٶال این است که استفاده از فنون و صنایع بلاغی و به طور خاص در داستان بنی‌اسرائیل در قرآن، چه تأثیری بر انتقال پیام یا محتوا دارد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، تأثیر این فنون و صنایع را در برخی آیات مرتبط با داستان بنی‌اسرائیل در قرآن بررسی کرده است. با بررسی این آیات مشخص می‌شود که قرآن فنون و صنایع بلاغی را به صورتی اعجازآمیز به خدمت گرفته است تا پیام و محتوا را به مٶثرترین شکل ممکن به مخاطبان منتقل کند. استفاده از این فنون، زیبایی، لطافت و تأثیر پیام‌های قرآنی را چند برابر کرده است. از اسلوب به کاررفته در قرآن می‌توان دریافت که استفاده از فنون و صنایع ادبی به ویژه برای بیان امور اخلاقی، تأثیر سخن را بر مخاطبان بسیار افزایش می‌دهد و پذیرش پیام آن را برای آنان آسان می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effect of Rhetoric on the Transmission of Message in the Story of the Israelites in the Quran

نویسندگان [English]

  • Alireza Shomali 1
  • S. Ali Akbar Rabi Nataj 2
  • Mohsen Nouraei 3
1 PhD student at the Quran Sciences & Hadith
2 Associate professor at University of Mazandaran
3 Assistant professor at University of Mazandaran
چکیده [English]

Using techniques and figures of speech has a great impact on the transmission and persistence of a message or content. Accordingly, one aspect of the miracle of the Quran According to the consensus of Muslim scholars and certified by many non-Muslim scholars, it is an aspect of public speaking. Meanwhile, the story of the Israelites one of the most important stories of the Quran is full of moral and educational issues and that is why in many chapters of the Quran has been proposed. In the verses that deal with Moses and the Israelites God is concerned, there are many rhetorical points that awareness of them, a literary miracle of the Qur'an and the importance of literary points in the moral teachings reveal more. This article reviews some of the figures in the verses related to the story of the Israelites and the impact of these industries on the transfer of a message or content deals verses.