پیوندهای متنی «زوج سوره» فتح و حجرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آیةالله حائری میبد

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

برخی از دانشمندان علوم قرآنی در سده اخیر، نظریه «نظام زوجی سوره‌های قرآن» را ارائه نموده‌اند. این نظریه، به ارتباط وسیع و ضروری بین دو سوره از قرآن کریم می‌پردازد.
این پژوهش با هدف نمایاندن انواع روابط متنی بین زوج سوره فتح و حجرات سامان یافته و به دنبال پاسخ به پرسش‌هایی از این دست است که آیا طرح دیدگاه نظام زوجی سوره‌ها ذوقی و سلیقه‌ای است یا اینکه می‌توان با شواهد متنی از آن دفاع نمود؟ و آیا این نظریه این ظرفیت را دارد تا در قرآن‌شناسی جدی تلقی شود؟ بر این اساس کوشیده تا پیوند لفظی و معنایی این دو سوره را بیش از پیش به نمایش گذارد و نشان دهد که چگونه می‌توان با چنین نگاهی به فهمی عمیق‌تر و دقیق‌تر از هر دو سوره دست یافت.
بر این اساس، این نوشتار پس از طرح اجمالیِ مبانی نظری مباحث، به طرح و تبیین انواع مختلفی از ارتباط در این دو سوره پرداخته و این فرضیه را تقویت می‌کند که این دو سوره ساختاری قرینه‌گون داشته و دو روی یک سکه‌اند و بیشتر ارتباطات این دو سوره را موضوعات مشترکی تشکیل می‌دهند که در هر یک از این دو سوره از دو زاویه متفاوت به آن‌ها پرداخته شده؛ به گونه‌ای که مکمل یکدیگر هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contextual Links of the “Couple Chapters” Al-Fath and Al-Hujurat

نویسندگان [English]

  • Ahmad Zare Zardini 1
  • Hamid Hamidian 1
  • Maryam Tavousi 2
1 Assistant professor at Ayatollah Haeri University-Meybod
2 MA of Quran Science and Hadith
چکیده [English]

Some Quranic scholars in the last century have proposed the theory of the “Qur'anic couples’ system”. This theory addresses the widespread and necessary connection between the two Surahs of the Holy Quran. The purpose of this research is to illustrate the types of contextual relationships between Surah Al-Fath and Al-Hujurat and seek to answer the following questions: Is the viewpoint of the couple system of chapters chimerical and Personalization, or can it be defended by textual evidences? And does this theory have the capacity to be taken seriously in Qur'anology? Accordingly, it has been attempted to further demonstrate the literal and semantic connection between the two chapters and show how a deeper and more accurate understanding of both chapters can be achieved with such a view. Hence, this paper, after outlining the theoretical foundations of the issues, deals with the design and explanation of the different types of communication in the two chapters, and reinforce the hypothesis that the two Surahs have a symmetrical structure and are two on the same coin. And most of the connections between the two chapters are shared by each of the two Surahs from two different angles, so that they complement each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surah Al-Hujurat
  • Surah Al-Fath
  • Textual connections
  • Qur'anology studies
  • Couple system of Quranic chapters