تحلیل نشانه‌شناختی «اسراف و اقتار» در آیه 67 سورة فرقان بر اساس مربع گریماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث گروه قرآن

2 عضورهیات علمی گروه معارف دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

• از روزهای آغازین نزول قرآن تلاش‌های بسیاری برای درک قرآن صورت گرفته است. فهم فکورانه آیات با چگونگی درک معنایی درست از آیات ارتباط مستقیم دارد و به همین جهت، ازجمله چالش‌های مهم در تفسیر قرآن شناسایی دقیق روابط بینواژگانی است. آیه 67 سورة فرقان از جمله آیاتی است که مفسرین درفهم آن با هم اختلاف‌نظر دارند. در این آیه دو واژه «اسراف» و «اقتار» به‌عنوان یک دوگان تقابلی مطرح‌شده و از واژة «قوام» به‌عنوان حدوسط میان آن‌ها یادشده است. الگوی«مربع نشانه‌شناسی» یکی از الگوهای منتخب و روشی برای بازنمود ژرف‌ساخت معنایی متن، مبتنی بر روابط تقابلی است که توسط الگیرداس گریماس تبیین شده است. این پژوهش سعی بر آن دارد تا از طریق واکاوی دوگان تقابلی «اسراف» و «اقتار» فهم عمیق‌تری از مفاهیم آیه 67 سوره فرقان به دست آید. در نوشتار حاضر مقوله مشترک بین این دو مفهوم «مصرف مال» در نظر گرفته‌شده بنابراین صرف «مال» یا بود و نبود آن مدنظر نیست. این پژوهش نشان می‌دهد که لایه‌های معنایی «اقتار» از واژگانی مانند «امساک» و «بخل» تشکیل شده است و لایه‌های معنایی «اسراف» نیز شامل واژگانی مانند «تبذیر» و «تعفف» است در این میان طیف‌های مختلف دیگرِ مصرف مال چون «قوام» و «قناعت» نیز وجود دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A semiotic analysis of "esraf and eqtar" in ayah 67 from Surah Al-Furqan based on the Greimas square

نویسندگان [English]

  • azadeh abbasi 1
  • fazeleh mirghafooriyan 2
1 Faculty member of Quran and Hadith University Quran Group
2 Faculty member of the Department of Education Imam Sadegh University
چکیده [English]

From the early days of the Quran revelation, many attempts have been made to make sense of its ayat. A thoughtful understanding of ayat has a direct relationship with how to correctly understand their meanings. And it is for this reason that a major challenge to interpreting the Quran is the accurate discovery of relationships among words. Ayah 67 from Surah Al-Furqan is one of ayat about which there is a difference of opinion among those who interpret this holy book. In this ayah, two words "esraf" and "eqtar" are presented as antonyms and the word "qavam" as the middle between these two extremes. As one of the main models and a method to represent the semantic deep structure of a text, the semiotic square is based on opposite relationships developed by Algirdas J. Greimas. The current study seeks to offer a deeper understanding of the concepts of ayah 67 from Surah Al-Furqan by exploring the dual opposites of "esraf" and "eqtar". In this research, "spending money" has been taken as the shared area between these two concepts and the sheer existence or absence of "money" is not important here. The research shows that "eqtar" componentially consits of the words "emsak" and "bakhl" while "esraf" is formed of the words like "tabzir" and "taafof". Between these two, there also exists other different ranges of spending money like "qavam" and "qenaat".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surah Al-Furqan
  • esraf
  • eqtar
  • Greimas semiotic square