نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 6
1. پژوهشی تحلیلی در دیدگاه های تفسیری ابوالقاسم کعبی بلخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1368

حسن خرقانی؛ علی اکبر رستمی؛ سید علی فهیمی


2. بررسی تطبیقی تحلیلی رهبری و شروط آن در دو تفسیر «المنیر» و «من وحی القرآن»

دوره 18، شماره 33، بهار و تابستان 1400، صفحه 33-55

10.30513/qd.2021.1456.1310

ناصر معروف؛ محمد میرزایی؛ حسن خرقانی


3. روش‌شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم

دوره 16، شماره 29، بهار و تابستان 1398، صفحه 87-114

10.30513/qd.2019.173

سیده بتول ضیاء الدین؛ حسن نقی زاده؛ حسن خرقانی؛ مرتضی نوروزی


4. باب شکر کافی در سنجش با قرآن

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 31-60

حسن خرقانی؛ سیدمهدی خدایی


5. نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-130

حسن خرقانی؛ سیدعلی هاشمی


6. شواهد قرآنی روایات باب «کبر» اصول کافی

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-48

حسن خرقانی؛ سیدمهدی خدایی