نویسنده = حسن خرقانی (نویسنده مسئول)
راههای تبیین مجملات قرآنی از نگاه اصولیان و قرآن‌پژوهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

10.30513/qd.2022.4675.2025

حسن خرقانی؛ سید محمود مرویان حسینی؛ حمزه قویدل


نماد و نقش آن در فرازمانی بودن قصه‌های قرآنی (مطالعه موردی داستان حضرت موسی (علیه السلام))

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 99-119

10.30513/qd.2021.3519.1752

حسن خرقانی (نویسنده مسئول)؛ علی خیاط؛ محمدظاهر قربانی


پژوهشی تحلیلی در دیدگاه‌های تفسیری ابوالقاسم کعبی بلخی

دوره 18، شماره 34، آذر 1400، صفحه 223-250

10.30513/qd.2021.1368

حسن خرقانی؛ علی اکبر رستمی؛ سیدمحمدعلی فهیمی


روش‌شناسی و اعتبارسنجی برداشت مبتنی بر دلالت اشاره از قرآن کریم

دوره 16، شماره 29، اردیبهشت 1398، صفحه 87-114

10.30513/qd.2019.173

سیده بتول ضیاء الدین؛ حسن نقی زاده؛ حسن خرقانی؛ مرتضی نوروزی


باب شکر کافی در سنجش با قرآن

دوره 12، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 31-60

حسن خرقانی؛ سیدمهدی خدایی


نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن

دوره 11، شماره 19، خرداد 1393، صفحه 107-130

حسن خرقانی؛ سیدعلی هاشمی


شواهد قرآنی روایات باب «کبر» اصول کافی

دوره 10، شماره 17، خرداد 1392، صفحه 27-48

حسن خرقانی؛ سیدمهدی خدایی