کلیدواژه‌ها = تفسیر
تحلیل و بررسی آراء مفسران درباره «وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا»

دوره 20، شماره 38، اسفند 1402، صفحه 27-54

10.30513/qd.2023.4619.2011

حسین براتی؛ حسن نقی‌زاده؛ سهیلا پیروزفر


گفتمان‌کاوی تطبیقیِ متن به مثابۀ تحلیل جامع قرآن و مطالعات قرآنی (موردکاوی آیه 30 و 31 سوره نور و تفاسیر منتخب)

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 217-240

10.30513/qd.2021.1822.1374

سعیده ممیزی؛ سیدحسین سیدی (نویسنده مسئول)؛ احمدرضا حیدریان شهری


ظرفیت‌سنجی جامعه‌شناسی دین در بازسازی بافت دینی عصر نزول قرآن

دوره 17، شماره 32، مهر 1399، صفحه 35-62

حسین شجاعی؛ روح‌الله داوری؛ سید رضا مودب


بررسی انتقادی تفسیر ابن عاشور

دوره 17، شماره 31، خرداد 1399، صفحه 283-304

مهدی کرامتی؛ سیدمحمد مرتضوی؛ ایوب اکرمی


سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید

دوره 14، شماره 25، خرداد 1396، صفحه 3-36

حمید ایماندار؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده


پیامدهای اندیشه‌های اخباریان در حوزۀ پژوهش‌های قرآنی

دوره 13، شماره 23، خرداد 1395، صفحه 171-190

محمد شریفی؛ محمدرضا شاهرودی


نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن

دوره 11، شماره 19، خرداد 1393، صفحه 107-130

حسن خرقانی؛ سیدعلی هاشمی


تأویل‌های تمثیلی تاریخی و تخیلی از قصۀ آدم در تفاسیر برگزیده

دوره 11، شماره 19، خرداد 1393، صفحه 155-178

محمدرضا امینی حاجی آبادی؛ محمدرضا خدایی


نقش تاریخ در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر تاریخ عصر جاهلی

دوره 9، شماره 15، خرداد 1391، صفحه 101-134

قاسم فائز؛ محمدرضا شاهرودی؛ سعید گلاب بخش


گونه‌های اسباب نزول در روایات فریقین

دوره 9، شماره 15، خرداد 1391، صفحه 135-154

سیدمهدی احمدی نیک