کلیدواژه‌ها = تفسیر
تعداد مقالات: 9
1. گفتمان کاوی تطبیقیِ متن به مثابه تحلیلِ جامعِ قرآن و مطالعاتِ قرآنی (موردکاوی آیه 30و31 سوره نور و تفاسیرمنتخب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1822.1374

سعیده ممیزی؛ سیدحسین سیدی؛ احمدرضا حیدریان شهری


2. ظرفیت‌سنجی جامعه‌شناسی دین در بازسازی بافت دینی عصر نزول قرآن

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 35-62

حسین شجاعی؛ روح‌الله داوری؛ سید رضا مودب


3. بررسی انتقادی تفسیر ابن عاشور

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 283-304

مهدی کرامتی؛ سیدمحمد مرتضوی؛ ایوب اکرمی


4. سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-36

حمید ایماندار؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده


5. پیامدهای اندیشه‌های اخباریان در حوزۀ پژوهش‌های قرآنی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 171-190

محمد شریفی؛ محمدرضا شاهرودی


6. نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-130

حسن خرقانی؛ سیدعلی هاشمی


7. تأویل‌های تمثیلی تاریخی و تخیلی از قصۀ آدم در تفاسیر برگزیده

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 155-178

محمدرضا امینی حاجی آبادی؛ محمدرضا خدایی


8. نقش تاریخ در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر تاریخ عصر جاهلی

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-134

قاسم فائز؛ محمدرضا شاهرودی؛ سعید گلاب بخش


9. گونه‌های اسباب نزول در روایات فریقین

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 135-154

سیدمهدی احمدی نیک