کلیدواژه‌ها = تفسیر
تعداد مقالات: 8
1. ظرفیت‌سنجی جامعه‌شناسی دین در بازسازی بافت دینی عصر نزول قرآن

دوره 17، شماره 32، پاییز و زمستان 1399، صفحه 35-62

حسین شجاعی؛ روح‌الله داوری؛ سید رضا مودب


2. بررسی انتقادی تفسیر ابن عاشور

دوره 17، شماره 31، بهار و تابستان 1399، صفحه 283-304

مهدی کرامتی؛ سیدمحمد مرتضوی؛ ایوب اکرمی


3. سلفی‌گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 3-36

حمید ایماندار؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ حسن نقی زاده؛ عباس اسماعیلی زاده


4. پیامدهای اندیشه‌های اخباریان در حوزۀ پژوهش‌های قرآنی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 171-190

محمد شریفی؛ محمدرضا شاهرودی


5. تأویل‌های تمثیلی تاریخی و تخیلی از قصۀ آدم در تفاسیر برگزیده

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 155-178

محمدرضا امینی حاجی آبادی؛ محمدرضا خدایی


6. نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-130

حسن خرقانی؛ سیدعلی هاشمی


7. گونه‌های اسباب نزول در روایات فریقین

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 135-154

سیدمهدی احمدی نیک


8. نقش تاریخ در تفسیر قرآن کریم با تأکید بر تاریخ عصر جاهلی

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-134

قاسم فائز؛ محمدرضا شاهرودی؛ سعید گلاب بخش