تحلیل و بررسی آراء مفسران درباره «وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیمَ مَثَلًا»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 spirouzfar@um.ac.ir

چکیده

آیه 57 سوره زخرف، از مَثَلی حکایت دارد که مورد تمسخر و استهزاء مشرکان قرار گرفته و آنان با پیامبر(ص) به جدال پرداخته‌اند. مفسران در این‌ که مراد از مَثَل زده شده چیست و این آیه چه معنا و مفهومی دارد، هم‌سو و هم‌صدا نبوده و دیدگاه‌هایی را مطرح ساخته‌اند که هر یک با نوعی چالش مواجه است. پژوهه حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی و انتقادی کوشیده است با بررسی این آیه و دیگر آیات و تحلیل تفاسیر و روایاتی که ذیل آیه مطرح است، مناسب‌ترین تفسیر را ارائه دهد. نتایج نشان می‌دهد که میان دو نوع روایت مربوط به سبب نزول، نوعی خلط، صورت گرفته و بی‌توجهی به این نکته، موجب شده تا فهم آیه دشوارتر شود. از این رو نقلی که مَثَل مورد نظر را به مشرکان و نه لزوما ابن زبعری منتسب می‌داند صحیح‌تر و در عین حال با سیاق و بافت خود آیات نیز سازگارتر است. همین نکته می‌تواند نقدی قرآنی، مبتنی بر بررسی روایات وارده بر مفسرانی که مَثَل زده شده را از جانب خداوند می‌دانند، به حساب آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تحلیل و بررسی آراء مفسران درباره «وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیمَ مَثَلًا»

نویسندگان [English]

  • hosein barati 1
  • Hasan Naghizadeh 2
  • Soheila Pirouzfar 3
1 razavi
2 Professor Department of Koranic Studies Faculty of Theology Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
3 Associate Proffessor Department of Quran and Hadith Sciences of Ferdowsi Unniversity of Mashhad
چکیده [English]

آیه 57 سوره زخرف، از مَثَلی حکایت دارد که مورد تمسخر و استهزاء مشرکان قرار گرفته و آنان با پیامبر(ص) به جدال پرداخته‌اند. مفسران در این‌ که مراد از مَثَل زده شده چیست و این آیه چه معنا و مفهومی دارد، هم‌سو و هم‌صدا نبوده و دیدگاه‌هایی را مطرح ساخته‌اند که هر یک با نوعی چالش مواجه است. پژوهه حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی و انتقادی کوشیده است با بررسی این آیه و دیگر آیات و تحلیل تفاسیر و روایاتی که ذیل آیه مطرح است، مناسب‌ترین تفسیر را ارائه دهد. نتایج نشان می‌دهد که میان دو نوع روایت مربوط به سبب نزول، نوعی خلط، صورت گرفته و بی‌توجهی به این نکته، موجب شده تا فهم آیه دشوارتر شود. از این رو نقلی که مَثَل مورد نظر را به مشرکان و نه لزوما ابن زبعری منتسب می‌داند صحیح‌تر و در عین حال با سیاق و بافت خود آیات نیز سازگارتر است. همین نکته می‌تواند نقدی قرآنی، مبتنی بر بررسی روایات وارده بر مفسرانی که مَثَل زده شده را از جانب خداوند می‌دانند، به حساب آید.

کلیدواژه‌ها [English]

  • عیسی ابن ‌مریم(ع)
  • ضرب‌ مَثَل
  • مشرکان
  • جدال
  • تفسیر