بررسی انتقادی تفسیر ابن عاشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر دفتر طرح و برنامه دبیرخانه شورای عالی حوزه علمیه خراسان

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

محمدطاهر بن عاشور (1296ـ1393 ق.) عالم و فقیه تونسی با توجه به جامعیت و احاطه بر علوم مختلف، در کتاب سی جلدی التحریر و التنویر، آیات قرآن را تفسیر کرده است. مقاله پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که آیا ابن عاشور توانسته به دور از هر عیب و نقصی به هدف خود دست یابد؟ نویسنده پس از بررسی تفسیر ابن عاشور، نخست به معرفی مؤلف و ساختار تفسیری او پرداخته، سپس اشکالات وی را کشف، تبیین و پس از آن به برخی از مصادیق آن اشاره می‌کند. بخشی از آسیب‌ها و اشکالاتی که در این مقاله ذکر شده، اشکالات ساختاری، و بخشی از آن‌ها اشکالات روشی است که اهم آن عبارت است از: ضعف تقسیم‌بندی، حجم زیاد و ایراد مطالب غیر ضروری، ضعف استدلال، نقل نادرست اقوال، ارجاع نامناسب، کم‌توجهی به تناسب و نظم میان آیات، ناآشنایی با تشیع و تحمیل آرای فرقه‌ای بر آیات. روشی که در تحقیق پیش رو اتخاذ گردیده، انتقادی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Ibn Ashur’s Interpretation

نویسندگان [English]

  • Mahdi Keramati 1
  • Seyed Mohammad Mortazavi 2
  • Ayub Akrami 3
1 PhD student in Islamic Education at Ferdowsi University
2 Associate professor at Ferdowsi University
3 Assistant professor at Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Mohammad Taher Ibn Ashur (1296-1393 AH), a Tunisian scholar and jurist, has interpreted the verses of the Qur'an in the thirty-volume book “al-Tahrir wa al-Tanwir” due to his comprehensiveness and encirclement of various sciences. The present article is going to answer the question of whether Ibn Ashur was able to achieve his goal without any flaws. After examining Ibn Ashur’s commentary, the author first introduces the author and his interpretive structure, then discovers, explains his problems, and then points to some of its examples. Some of the disadvantages and drawbacks mentioned in this article are structural defects and some of them are methodological problems, the most important of which are: weakness of division, large volume and objections of unnecessary content, weakness of reasoning, incorrect quotation of statements, improper reference, inappropriate, lack of attention to the appropriateness of the verses, unfamiliarity with Shiism and imposing sectarian views on the verses. The method used in the present study has been critical.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Exegesis
  • Ibn Ashur
  • Al-Tahrir and al-Tanwir