کلیدواژه‌ها = معناشناسی
تعداد مقالات: 8
2. معناشناسی «طمأنینه»در اشعار جاهلی و قرآن کریم از منظر روابط معنایی

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 235-264

ابوالفضل خوش منش؛ حمیده بابازاده


3. معناشناسی استکبار در قرآن کریم

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-54

اصغر افتخاری؛ مجتبی باباخانی


4. نقد رویکردهای معناشناسی واژۀ «مسّ» در آیۀ لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-128

سیدمحمد مرتضوی؛ علی راد؛ فضل الله غلامعلی تبار فیروزجائی


5. تحلیل معناشناختی «توجه به علم خدا و آثار آن در رفتار انسان» از دیدگاه آیات و روایات

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-134

عبدالهادی مسعودی؛ عبدالحسین کافی


6. معناشناسی واژة ذکر در قرآن کریم

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 135-154

سهراب مروتی؛ سارا ساکی


7. معناشناسی عبودیت در قرآن

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-52

اصغر هادی


8. معناشناسی واژة « اخبات» با توجه به آیات و روایات

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 53-72

علی راد؛ مریم نساج