تحلیل معناشناختی «توجه به علم خدا و آثار آن در رفتار انسان» از دیدگاه آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی

چکیده

از دیدگاه آیات و روایات، «توجه انسان به علم خدا» آثاری مبارک برای او دارد. در میان این آثار، تأثیرات اخلاقی این موضوع چشمگیرتر به نظر می‌رسد. «توجه به علم خدا»، هم سبب «پرهیز از رذایل» است و هم «آراستگی به فضایل». مقصود از «پرهیز از رذایل»، ترک «گناه، ظلم، هواپرستی و مانند آن» است. تعدادی از مصادیق جزئی‌تر این موضوع در آیات و روایات نام برده شده است؛ مانند: پرهیز از بخل، بدگویی، تهمت، خیانت، خودستایی و ریا. با بررسی آیات و روایات، رابطة میان کلیدواژه‌های این حوزة معنایی، قرار داشتن همة آن‌ها در خویشتن‌داری انسان از گناهان و رذایل است. میان این حوزة معنایی و برخی دیگر از حوزه‌های معنایی، رابطه‌ای نزدیک وجود دارد؛ مانند رابطة «آثار توجه به علم خدا» و «آثار ذکر الله» که عموم و خصوص من وجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Semantic Analysis “Considering God’s Knowledge and Its Effects on Men’s Conducts” from the Perspective of the Quran Verses and Islamic Traditions

نویسندگان [English]

  • Abdul Hadi Masoodi 1
  • Abdul Hossein Kafi 2
1 Assistant professor at the Quran & Hadith University
2 A PhD student of Islamic Studies
چکیده [English]

From the point of the Quran verses and Islamic traditions, men’s considering God’s knowledge embodied (resulted in) many good effects. Among these consequences, moral influences of this subject seem more conspicuous. “considering God’s knowledge” causes the prevention of evils and so having virtues. The meaning of the prevention of evils is to stop sins, oppression, self-interest and so on. Some of the more general instances are mentioned by the Quran verses and Islamic traditions such as the prevention of jealousy, backbiting, accusation, betrayal, self-absorbed and hypocrisy. With respect to the Quran verses and Islamic traditions, the communication between key words of this semantic field is being all of these in men keeping away from sins and evils. There is a close relationship between this semantic field and some other semantic fields like the effects of considering God’s knowledge and the effects of remembrance (Dhik’r) of Allah is a partial order. (resemble each other in many points and denial iv a few aspects).

کلیدواژه‌ها [English]

  • God’s knowledge
  • Semantic
  • Aftermath
  • Prevention of evils
  • The Quran knowledge
  • The Islamic tradition knowledge