کلیدواژه‌ها = روایات تفسیری
تعداد مقالات: 4
1. اعتبارسنجی قرینه‌محور روایات تفسیری از دیدگاه سید مرتضی علم‌الهدی

دوره 19، شماره 35، بهار و تابستان 1401، صفحه 267-292

10.30513/qd.2021.1409.1301

محمدحسین حسین‌پور؛ سیدمحمد مرتضوی؛ محمدرضا جواهری


2. تحلیل و بررسی روایات تفسیری دربارۀ عبداللّٰه بن سلام

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-36

زهرا کلباسی؛ امیر احمدنژاد


3. جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تأکید بر تفسیر الفرقان

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 179-206

محمدعلی رضایی کرمانی؛ علی اسدی؛ مهدی جلالی؛ محمد مولوی


4. گونه‌های اسباب نزول در روایات فریقین

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 135-154

سیدمهدی احمدی نیک