کلیدواژه‌ها = قصص قرآن
گونه‌شناسی هنر تعلیق در داستان‌های قرآن کریم

دوره 15، شماره 28، بهمن 1397، صفحه 161-178

حسینعلی ترکمانی؛ مجتبی شکوری


بن‌مایه‌های تفسیری ـ کلامی امامت در قصص قرآن در کلام شیخ مفید

دوره 11، شماره 20، بهمن 1393، صفحه 129-148

محسن دیمه کار؛ محمدحسن رستمی؛ حسن نقی زاده؛ سیدمحمد امام زاده


بررسی تطبیقی فضایل اخلاقی و ویژگی‌های حضرت یوسف در قرآن کریم و تورات

دوره 11، شماره 20، بهمن 1393، صفحه 149-174

عباس مصلایی پور یزدی؛ مرتضی قاسمی حامد


نقدی بر آرای خلف‌الله در قصه‌های قرآن بر مبنای تفاسیر عصری

دوره 9، شماره 16، بهمن 1391، صفحه 73-94

محمدعلی مهدوی راد؛ محمد میرزایی