بن‌مایه‌های تفسیری ـ کلامی امامت در قصص قرآن در کلام شیخ مفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

جستار حاضر می‌کوشد تا بن‌مایه‌های تفسیری ـ کلامی امامت را در قصص قرآن از منظر شیخ مفید بررسی و تبیین نماید. بررسی‌ها در میراث علمی شیخ مفید نشان می‌دهد که اعلم بودن، صدور معجزه، عصمت و محدَّث بودن از مهم‌ترین بن‌مایه‌های کلامی در حوزۀ شرایط و لوازم امامت در قصص قرآن است و از سوی دیگر پنهانی بودن ولادت امام عصر ، تصدی مقام امامت در کودکی، غیر عادی نبودن غیبت، طول عمر امام عصر u، عدم تعارض حدیث «من مات و هو لا یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیّة» با غیبت امام، استمرار نیاز به امام در حال غیبت نیز از مهم‌ترین بن‌مایه‌های کلامی در حوزۀ مسائل تخصصی مهدویت در قصص قرآن از نگاه شیخ مفید است. بررسی شبهۀ انحصار معجزه به انبیا نیز از دیگر مباحث این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات