نویسنده = �������� ������
تعداد مقالات: 3
1. روش و الگوی نویورت در تبیین فرایند ارتباطی قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

10.30513/qd.2021.361.1076

علی راد؛ سیدمحمد موسوی مقدم؛ مریم سرخیل


2. جایگاه مبانی در نظریۀ تفسیری شیخ انصاری

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-60

علی راد؛ فضل الله غلامعلی تبار


3. نقد رویکردهای معناشناسی واژۀ «مسّ» در آیۀ لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 105-128

سیدمحمد مرتضوی؛ علی راد؛ فضل الله غلامعلی تبار فیروزجائی