کلیدواژه‌ها = معناشناسی شناختی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیلی معناشناختی از امنیت در قرآن کریم مبتنی بر نظریه استعاره‌های جهتی

دوره 18، شماره 34، پاییز و زمستان 1400، صفحه 3-30

10.30513/qd.2021.508.1112

محمدحسین شیرزاد؛ محمدحسن شیرزاد؛ محمد شریفی


2. بررسی شبکۀ معنایی حرف جرّ «علی» در قرآن با رویکرد شناختی

دوره 15، شماره 28، پاییز و زمستان 1397، صفحه 203-228

مریم توکل نیا؛ ولی اله حسومی


3. بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی)

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 205-234

محبوبه سقاب گندم آبادی؛ سیدحسین سیدی؛ محمدجواد عنایتی راد