کلیدواژه‌ها = آیات الاحکام
تعداد مقالات: 2
1. نقد ترجمۀ فارسی آیات الاحکام در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 133-162

جواد معین؛ محمدعلی رضایی کرمانی


2. نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-130

حسن خرقانی؛ سیدعلی هاشمی