کلیدواژه‌ها = آیات الاحکام
واکاوی مدارک قاعده جَبّ با تاکید بر نگره تفسیر تسنیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

10.30513/qd.2022.2879.1600

علی زنگنه ابراهیمی


مراد از قرائت قرآن در آیه آخر سوره مزّمّل و حکم شرعی آن

دوره 18، شماره 34، آذر 1400، صفحه 309-328

10.30513/qd.2021.1470

حمید وحیدیان اردکان؛ حسن نقی زاده؛ محمدحسن رستمی


نقد ترجمۀ فارسی آیات الاحکام در ترجمه‌های فارسی قرآن کریم

دوره 12، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 133-162

جواد معین؛ محمدعلی رضایی کرمانی


نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن

دوره 11، شماره 19، خرداد 1393، صفحه 107-130

حسن خرقانی؛ سیدعلی هاشمی