نویسنده = ���������� ������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. فرایند شکل‌گیری نظام عمل صالح از منظر قرآن و روایات

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-28

فاطمه مولودی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ سهیلا پیروز فر


2. بررسی تطبیقی رویکرد فریقین به قرآن با محوریت کتاب «فضل القرآن» کافی و «فضائل القرآن» صحیح بخاری

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-102

سیدمهدی علمی حسینی؛ سهیلا پیروز فر؛ غلام رضا رئیسیان