نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی جایگاه نیازهای اولیه و اساسی انسان در آیات قرآن با نگاهی به نظریه یوهان گالتونگ در مقوله صلح و خشونت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

10.30513/qd.2021.664.1157

احمدعلی صاحب ناسی؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


2. تفاوت تعبیر در آیات مشابه قرآن بر پایۀ تخطی از اصول همکاری گرایس

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-142

مهدی حبیب اللهی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ مهدی مطیع


3. نقد و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیۀ 44 سورۀ ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-132

امیر احمدنژاد؛ مهدی مطیع؛ زهرا کلباسی


4. بررسی آیة «ثلّة من الأوّلین٭ و قلیل من الآخرین»

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 135-150

مهدی مطیع؛ محسن خالقی؛ پیمان کمالوند