بررسی آیة «ثلّة من الأوّلین٭ و قلیل من الآخرین»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اهل بیت (ع)، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

خداوند در سورة مبارکه واقعه پس از اینکه انسان‌ها را به سه دستة «اصحاب المیمنه»، «اصحاب المشئمه» و «سابقون» تقسیم می‌کند، می‌فرماید گروه زیادی از سابقون از اولین بوده و اندکی از آن‌ها را آخرین تشکیل می‌دهند. تفاسیر به بیان مصداقی این مفاهیم و تبیین اولین و آخرین با معیار زمانی پرداخته‌اند که لازمة این اقوال تقلیل سابقون در گذر زمان بوده است.
در آموزه‌های قرآنی و روایی، اولین، کسانی هستند که در پرتو ایمان به خدا و توحید، استعداد و ظرفیت‌های خود را شکوفا کرده و به فعلیت می‌رسانند، لذا اکثریت سابقون و اصحاب المیمنه را تشکیل می‌دهند، اما آخرین که اقلیت سابقون را تشکیل می‌دهند، با اینکه روحیه و ظرفیتی مانند اولین ندارند، لکن دسترسی به مقام سابقون برای آن‌ها غیر ممکن نیست و می‌توانند در راستای عبودیت خداوند به این مقام نائل گردند. در این پژوهش، بیان مصداقی این اصطلاحات در آموزه‌های قرآنی و روایی جهت شناسایی روحیة سابقون مورد بررسی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Thullatun (A Numerous Company) from among the First and A few from among the Latter Verses

نویسندگان [English]

  • mahdi motia 1
  • Mohsen Khaleghi 2
  • Peyman Kamalvand 2
1 Associate professor of Department of Quranic Sciences and Hadith (Traditions), Faculty of Theology and Ahl-al-Bayt (Prophet's Descendants) Studies, university of Isfahan, Isfahan. Iran.
2 MA students of the Quran sciences and Hadith
چکیده [English]

God says the most of the forerunners are from among the First and a few of them are among from the Latter in the Waqiah (the inevitable) chapter, after He divides men in to three parts: The companions of the Right, the companions of the Left and the Foremost (in the faith). The interpretations of these verses have implied the objects of these concepts and determined the First and the Latter with the time criteria which the necessity of these sayings has been the decline in the forerunners in the time passing. According to the Quranic and traditional teachings, the First who flower their abilities and capacities in the light of God and monotheism, therefore they (the First) compose majority of the Foremost and the companions of the Right but the Latter who compose the minority of the Foremost while their spirit and abilities are not as the Firsts but it is not impossible to achieve the position of the Forerunners through the salvation. In this article, stating these terms in the Quranic and traditional teachings objectively has been explored in order to be acquainted with the spirit of the forerunners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran interpretation
  • The Forerunners
  • The Waqiah (the inevitable
  • event) chapter