نویسنده = غلامرضا رئیسیان (نویسنده مسئول)
واکاوی مدارک قاعده جَبّ با تأکید بر تفسیر تسنیم

دوره 19، شماره 36، آذر 1401، صفحه 241-265

10.30513/qd.2022.2879.1600

علی زنگنه ابراهیمی؛ غلامرضا رئیسیان (نویسنده مسئول)؛ عباس اسماعیلی زاده


رابطه «عبد و ربّ» به مثابه یک راهکار تربیت اخلاقی

دوره 17، شماره 31، خرداد 1399، صفحه 153-178

وحید خاصیان سرابی؛ غلامرضا رئیسیان؛ منصور معتمدی؛ علی اسدی اصل