نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مفهومی و مصداقی أُوتُوا الْعِلْمَ در آیۀ 49 سورۀ عنکبوت

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 129-148

محمدمهدی مسعودی


2. بازکاوی واژة طاقت در آیة صوم

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 119-133

محمدمهدی مسعودی