بازکاوی واژة طاقت در آیة صوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اقلید

چکیده

شناخت ادبیات عصر نزول برای فهم قرآن اجتناب‌ناپذیر است. چه بسا واژگانی که در عصر نزول در معنایی استعمال شده، اما به مرور زمان تحول معنایی یافته‌اند. یکی از واژه‌هایی که همواره کار را بر مترجمان قرآن دشوار ساخته، واژة «طاقت» است، به گونه‌ای که ترجمه‌های متفاوتی از آن ارائه شده است. دامنة این اختلاف علاوه بر ترجمه تفسیر را هم شامل می‌شود. در این پژوهش، ضمن بازکاوی آیة صوم به معناشناسی واژة «طاقت» و نقش آن در فهم مراد آیه خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reobserving the Term of the Táqat (the Strength) in the Sawm (Fast) Verse

نویسنده [English]

  • Muhammad Mahdi Masoudi
Assistant professor of Islamic Azad University - Eghlid
چکیده [English]

Knowledge of the literature of the time of the revelation is inevitable to understand the Quran. Perhaps some terms were used (well known) during the time of the revelation in the meanings but with the passing of the time they have been evolved. One of these words which makes the commentators confront problems is “ Táqat” (the strength) which they have rendered different translations. The realm of these polarities is not limited to the translations but includes the interpretations. Meanwhile, this paper reobserves the Sawm (Fast) Verse; it has mentioned the semantic of the term of "Táqat" and its role in the verse concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Quran Ahkam (rules)
  • Swam (Fast) verse
  • The semantic of Táqat (the strength)