نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
1. بن‌مایه‌های تفسیری ـ کلامی امامت در قصص قرآن در کلام شیخ مفید

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-148

محسن دیمه کار؛ محمدحسن رستمی؛ حسن نقی زاده؛ سیدمحمد امام زاده


2. رهایی از رنج در آموزه‌های قرآنی و آیین بودا

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1392، صفحه 51-82

محمدحسن رستمی؛ فیاض قرائی؛ علی جلائیان اکبرنیا؛ سیدمحمدحسین موسوی


3. گسترة گرایشهای تفسیری

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1391، صفحه 155-172

محمد قربان زاده؛ محمدحسن رستمی