نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تبیین ضرورت و چرایی توکل به خداوند متعال بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30513/qd.2021.1367

معصومه السادات سعیدی حسینی؛ محمد عترت دوست؛ فتحیه فتاحی زاده


2. ارزیابی مدخل «سجع» از دائرةالمعارفِ قرآن لیدن

دوره 12، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 143-164

فتحیه فتاحی زاده؛ حسین افسردیر؛ حسین افسردیر