نویسنده = �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی به رابطۀ فاصله با قافیه و سجع

دوره 14، شماره 26، پاییز و زمستان 1396، صفحه 157-182

محمدعلی مهدوی راد؛ علی اصغر آخوندی